Abonnementsartikel

Ansøgningerne til årets arealstøtte er præget af imponerende præcise marker. Samtidig er det nu, at de sidste skal have sat sig ind de nye regler om grønne krav.

Årets indsendelse af fællesskemaer til ansøgning af arealstøtte er præget af mange fejlfrie ansøgninger.

Af de foreløbigt 11.136 indsendte skemaer er ca. 88 procent fejlfri på nuværende tidspunkt, dvs. før udtagning til nærmere kontrol og tjek for, om det ansøgte areal overskrider markblokkens areal.

Samtidig er der foreløbig kun 28 landbrugere, som har tegnet ind over en anden landmands marker. Det viser, at markene bliver tegnet meget præcist ind, og der kun bliver tegnet overlap, hvor der er en god grund til det. Det medfører formentlig, at kun få landbrugere vil få brev om overlap i løbet af sommeren.

Nye regler

I 2015 er der mange nye støtteregler, bl.a. de tre nye grønne krav.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Hvis man ikke har sat sig ind i de nye regler nu, er det på høje tid at komme i gang nu. Det er en fordel at komme i gang så hurtigt som muligt, så der er tid til at overveje handlemulighederne, inden ansøgningsfristen udløber. Det kan eksempelvis være, at det viser sig, at en landmand skal overveje en ekstra omgang, hvordan han opfylder de nye krav til miljøfokusområder, siger teamleder Jannik Elmegaard.

Ligesom tidligere år er det konsulenterne, der indsender flest skemaer i første halvdel af ansøgningsrunden. Ca. 95 procent af de modtagne fællesskemaer og 98 procent af de modtagne gødnings- og efterafgrødeskemaer er indsendt via en fuldmagt, og dermed for de flestes vedkommende af en konsulent.

Det var fra starten forventet, at der ville komme uforudsete fejl og problemer i Tast selv-service og Internet Markkort (IMK) som følge af de mange nye regler. I februar har der været en række problemer med svartiden i IMK, men i de seneste uger har svartiden ligget på ca. fire sekunder, hvilket er et godt stykke under NaturErhvervstyrelsens mål på seks sekunder.