Abonnementsartikel

Ifølge formanden for Østjysk landboforening vil det får katastrofale følger for et i forvejen kriseramt landbrug, hvis vandområdeplaner vedtages.

Landbrugsproduktion med afvanding til Horsens Fjord begrænses kraftigt og landbruget vil reelt blive udfaset, hvis de vandområdeplaner, der lige før jul blev sendt i høring frem til 23. juni, bliver vedtaget.

Det sagde formanden for Østjysk Landboforening, Henrik Nielsen, på generalforsamlingen den 11. marts i Landbrugets Hus med ca. 100 deltagere.

43 procent brak

Her fortalte Henrik Nielsen om Naturstyrelsens forslag til vandområdeplaner, der strækker sig fra 2015 til 2021. Planerne lægger op til store begrænsninger i kvælstoftildelingen, og det er især i de indre fjorde, der lægges op til reduktioner.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Horsens Fjord er en af de fjorde, som skal reducere markant i udledningen. Med de krav, der er lagt op til, betyder det at oplandet til Horsens Fjord skal sænke N-kvoten med 60 kg N pr. hektar eller have 64 procent efterafgrøder eller 43 procent brak.

- Hvis det sker, så lukker al landbrugsproduktion i området. Det er jo helt galt, hvis vi på den gode jord, hvor planterne i de seneste år har skreget på mere gødning, skal reducere yderligere.

- Hvis man tror, at man kan lave bedre vandmiljø ved at gøde planter mindre, når de i forvejen mangler kvælstof, så tager man fejl, sagde Henrik Nielsen.

Umenneskelig situation

Generalforsamlingen bar i høj grad præg af den alvorlige krise, erhvervet befinder sig i.

- Der er rigtigt mange landmandsfamilier, der er ramt af dårlig økonomi og som har store udfordringer. De skal hele tiden stå til ansvar over for deres pengeinstitut. Det er en umenneskelig situation at være i, samtidig med alle de arbejdstimer, der lægges i bedriften.

- Nogen vælger selv at sige stop, men det er svært, for ofte er det et livsværk, man har bygget op. Stedet, hvor ens børn er vokset op eller en slægtsgård, som har været i familiens eje i mange år. Det er en kæmpe beslutning. Og det er et kæmpe slag, hvis man bliver bedt om at sælge sin bedrift, sagde Henrik Nielsen.

Må slå hælene i

Landbrug & Fødevarers strategi blev også diskuteret. Flere gav udtryk for, at Landbrug & Fødevarer burde være mere skarp i sine udmeldinger.

- Vi har sagt nej til randzoner, nej til flere efterafgrøder, nej til mindre kvælstof og nej til, at der ikke må anvendes gødning i paragraf 3-områder. Hvis man ønsker at flytte noget, er man nødt til at vælge dialogens vej og prøve at overbevise politikerne om, at de er på gale veje. Det er jo ikke det samme som at man bare accepterer det hele, sagde Henrik Nielsen.

- En gang imellem er man nødt til at slå hælene i og sige nej. Men du må ikke sige mere nej, end at du kan komme med i nogle forhandlinger, lød det fra formanden, der dog også erkendte, at det er nu, der skal råbes op for at få politikerne til at forstå alvoren, sagde formanden.