Abonnementsartikel

Hos Maabjerg Bioenergy nær Holstebro spares der både brændstof og tid på læsning med Harsø friløbspumpe på VM Tarm gylletrailer.

Maabjerg Bioenergy flytter årligt knap 1 million kubikmeter gylle til og fra det store biogasanlæg i Maabjerg nær Holstebro, som årligt omdanner 750.000 ton biomasse til ren energi som varme og el.

Virksomheden råder over seks lastbiler med gylletrailere, og da den seneste fireakslede VM Tarm gylletrailer blev leveret, blev der monteret en Harsø friløbspumpe på traileren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Og det har vi bestemt ikke fortrudt, lyder det fra chauffør Henning Blæsbjerg, Maabjerg Bioenergy, som til dagligt kører med den fireakslede gylletrailer.

- Vi når ét læs mere om dagen med den ny trailer sammenlignet med de øvrige fem, udelukkende på grund af læssetiden, påpeger han og fortæller, at de 37 ton læsses fire til fem minutter hurtigere hver gang, afhængig af gyllens tykkelse.

Sparer brændstof

Foruden den hurtigere læsning så bruger pumpen også mindre brændstof under brug:

- Vi har oplevet en besparelse på seks liter mindre brændstof i timen sammenlignet med de øvrige læssepumper, fortæller Henning Blæsbjerg og fremhæver også mindre vedligeholdes omkostninger på pumpen.

Biogasanlægget læsser mange steder igennem tragter, hvor gyllen suges op fra fortanke og lignende.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har tre pumper siddende på gylletraileren, foruden friløbspumpen, så sidder der også en Vogelsang vakuumpumpe samt en aflæssepumpe.

- Typisk skal vi løfte gyllen to til tre meter op fra fortankene, inden vi kan slukke for vakuumpumpen, og friløbspumpen tager over. Det tager dog ikke mange sekunder, fortæller Henning Blæsbjerg.

Han fortæller, at det naturligvis var ønsketænkning helt at undvære tragtløsningerne og dermed vakuumsystemet.

- Men på grund af smittefaren, så får vi aldrig lov til at sætte kranen direkte ned i gyllen, forklarer Henning Blæsbjerg.

Kunne det optimeres?

Harry Højvang Sørensen fra Harsø Maskiner så gerne, at det blev endnu mere effektiv at læsse gyllen til biogasanlæg, og han mener, at der let kunne laves alternative løsninger til tragtløsningerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der ligger rigtig store besparelser i både tid, brændstof og vedligehold ved helt at undvære vakuumpumperne. Man kunne eksempelvis med fordel suge gyllen fra fortanken 10 til 20 meter væk fra stalden og derved minimere risikoen for smitte, forklarer han.

Han påpeger også, at det er tankevækkende, at gyllen på ydersiden af kranen udgør en stor smittefare, når gylletraileren indvendigt ikke bliver gennemskyllet med vand mellem de enkelte gylletanke.

- Det er kun en smule gylle, som hænger på pumpen i forhold til den store mængde, der løber ud af slangen, når den hives op ad tragten. Problemet med spildt gylle, har vi løst med en spadeventil umiddelbart før pumpens indsugning.

- Der er naturligvis noget sikkerhed angående påfyldning igennem et hul i jorden direkte fra fortanken, som der skal løses, men den økonomiske gevinst vil være rigtig stor, fortæller Harry Højvang Sørensen.