Onde tunger ville måske fristes til at tro, at denne artikel stammer fra drejebogen til den gamle danske film "Vi er alle sammen tossede", der handler om, hvordan systemet lever i dets egen verden uden hensyn til de borgere, systemet ellers er sat til verden for at tjene.

I beskrivelsen af "Vi er alle sammen tossede" kan man læse om manden, der "mærker på sin krop, hvad det vil sige at gå gennem velfærdsstatens alt knusende maskineri som et stykke skært kød pisket rundt i den statsautoriserede kødhakker".

Artiklen fortsætter efter annoncen

Årligt eftersyn

Men i 2015 handler historien om, at en hobbyfåreavler i Sinding ved Herning med fire får bruger en blå plastictønde til at opbevare de slagtede dyrs skind. Men skindene er ifølge Fødevarestyrelsen et "biprodukt" og omfattet af "Biproduktforordningen", og derfor skal den "blå tidligere fodertønde" godkendes ved et årligt eftersyn.

- De fire dyr får lam én gang om året. Når lammene slagtes, plejer jeg at få udleveret skindene, så jeg selv kan garve dem. Men Fødevarestyrelsen har informeret mig om, at det ikke kan lade sig gøre fremover på grund af Biproduktforordningen. Fødevarestyrelsen mener, at der er tale om et "lager med håndtering (saltning) af lammeskind fra slagtede lam", og det "kræver godkendelse efter artikel 24-1-i i biproduktforordningen (EU-1069/2009)", forklarer Anders Højen til Maskinbladet.

En skitse

Fødevarestyrelsen vil i forbindelse med godkendelsen "foretage et godkendelsestilsyn" og skriver følgende til Anders Højen:

- Det tilsyn plejer at ligge i den indledende fase af godkendelsen, således at der på dette tidspunkt bliver mulighed for at drøfte alle forhold omkring godkendelse og egenkontrolprogram og få afklaret spørgsmål omkring godkendelsen. Ved tilsynet gennemgås endvidere de fysiske rammer for virksomheden. Det, der umiddelbart er behov for, er en skitse af lokalerne - ikke nødvendigvist målfast - men dog derhenad; kopier af skitsen vil være gode at have ved hånden ved tilsynet - samt en kort beskrivelse af flow'et i virksomheden. Når du har det klar, bedes du kontakte mig, så aftaler vi en tid til tilsynet, meddeler Fødevarestyrelsen til "fåreavleren".

Gebyrbelagt

Han skal også lave "en skitse over det lokale", hvor tønden opbevares, og Fødevarestyrelsen nævner "for god ordens skyld", at godkendelsen er gebyrbelagt i form af et grundgebyr plus kvartersats for tilstedeværelsestid ved tilsyn, hver på knap 400 kroner pr. enhed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

"Der skal endvidere føres årligt tilsyn ved godkendte virksomheder med samme satser for tilsyn".

Han skal også lave "en skitse over det lokale", hvor tønden opbevares.

Er der brug for en globus?

Anders Højen fortæller, at flere fåreavlere ikke har kunnet få udleveret skind hos slagteren med henvisning til netop Biprodukftorordningen, og at det på grund af denne "koster" mange penge at udnytte de produkter, naturen allerede har givet":

- Mit hjem skal nu godkendes til opbevaring af skind, der hidtil er blevet opbevaret i en blå fodertønde indtil videre forarbejdning. Skal jeg nu indsende en "næsten målfast skitse" af min blå fodertønde. Og da den står udendørs, er det vel en globus, jeg skal indsende for at dokumentere "en skitse over det lokale, hvor tønden opbevares", siger Anders Højen med en vis sarkasme til Maskinbladet.

Han spørger ligeledes om den uld, han klipper af fårene, også er "animalske biprodukter".

Artiklen fortsætter efter annoncen

Til det lyder beskeden fra Fødevarestyrelsen, at "ulden er et biprodukt, med mindre det opfylder de krav, der står i Forordning 142/2011 bilag Xlll kap. Vll afsnit B".

Miljørigtig garvning

Anders Højen er stærkt forundret over den måde bureaukratiet fungerer på over for hans lille fårehobby, og han har derfor rettet henvendelse til René Christensen fra Dansk Folkeparti:

- Vi har de sidste par år garvet skindene hjemme i stedet for at sende dem til Sverige til kemisk garvning. Vi garver skindene på naturlig vis uden brug af miljøskadelige produkter. Efter afhentning af skindene salter vi dem herhjemme og opbevarer dem i en blå fodertønde indtil videre forarbejdning, siger Anders Højen.

Drøfte alle forhold

- Opbevaringen, indtil garveprocessen starter, giver imidlertid problemer fremadrettet, da Fødevarestyrelsen efter fem år er kommet i tanke om "Biproduktforordningen" fra 2009. Fødevarestyrelsen skal på godkendelsessyn hos mig for at se en "blå fodertønde". Herefter skal jeg drøfte alle forhold omkring godkendelsen og egenkontrol. Ydermere skal Fødevarestyrelsen gennemgå de fysiske rammer for min "fodertønde". Fødevarestyrelsen skal have tilsendt en "næsten" målfast skitse af min "fodertønde", samt en kort beskrivelse af flow, til og fra "fodertønden", skriver Anders Højen til DF's folketingsmedlem.

Fagligheden skal råde

René Christensen siger til Maskinbladet, at politikerne selv har været med til at understrege, at "lade fagligheden råde" i højere grad og derfor lave mindre detailregulering:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Men i denne sag går Fødevarestyrelsen i så små sko, at de klemmer for meget. Når fagligheden skal råde, kræver det også, at de tilsynsførende har lidt konduite. Denne sag viser, at der skal være plads til den sunde fornuft. Tilsynet skal ikke være regelryttere, siger René Christensen, der afventer svar fra ministeren, inden han vil foretage sig yderligere i sagen:

- Jeg håber, at fødevareminister Dan Jørgensen kan se, at tingene skal fungere fornuftigt, slutter René Christensen.

Anders Højen er spændt på Fødevarestyrelsens svar på, hvordan andre "biprodukter" som kohorn, fårehorn, gedehorn og kranier skal håndteres.