Abonnementsartikel

Dyrlæge Kirsten Pihl, Videncenter for Svineproduktion, fortæller om, hvordan man minimerer risici for smitte ved modtagelse af foder.

Ved modtagelse af foder udsættes besætninger for en smitterisiko. Derfor er det vigtigt at tage visse forholdsregler, der kan minimere disse risici og dermed beskytte dyrene.

Det fortæller dyrlæge Kirsten Pihl, Seges, Videncenter for Svineproduktion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Foder er store mængder biologisk materiale, der ofte er helt uforarbejdet og kommer direkte ind til dyrene kort efter det modtages i besætningen. Der er desuden ingen kontrol med eller krav til de lastbiler, der transporter foderet rundt. Lastbilerne kører som udgangspunkt direkte fra leverandøren, som kan være udenlandsk eller dansk, og videre rundt fra den ene kunde til den næste. Der er ingen vask af fodervogne ved grænsen og heller ingen krav om karantæne.

Derfor kan man altså sagtens forestille sig, at en fodervogn kan komme til en dansk besætning få timer efter, den har læsset af ved en udenlandsk besætning.

- Der bruges samme forbindelsesslanger og palleløftere hver gang. Hjul og undervogn kan være forurenet med jord/skidt/gødning fra de forrige besætninger, siger Kirsten Pihl.

For at mindske disse risici er der forskellige forhold vi selv kan optimere, siger hun:

- Stil krav til dine foderleverandører. Stil krav om at bilen kun har kørt i Danmark i de foregående dage. Sæt emnet på dagsordenen når du forhandler foderkontrakter med din leverandør.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Undlad at købe udenlandske foderemner eller stil krav om, at de kommer til dit anlæg i biler, der ikke har kontakt til svinebesætninger.

- Lav kørefast bund ved din fodermodtagelse, hold det rent.

- Ved modtagelse af løsvarer, brug egne forbindelsesslanger og gør dem rene mellem brug.

- Ved korngrav. Støb et påslag eller en lav mur, så dækkene aldrig kommer ind på selve risten, hvor de kan tabe forurenet materiale ned i foderet.

- Ved sækkevarer: Bed om engangspaller og få varene omviklet med wrap. Sæt dem i et karantænerum og tag selv wrap af, før de køres til stalden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Lav køreveje separat for personadgang, foderindlevering og udlevering af dyr. Undgå krydsende kørespor.

Kirsten Pihl siger afsluttende:

- Ved at starte en dialog med din leverandør og ved at have orden og rene forhold ved din ejendom, får du signaleret, at du tænker over smitteforebyggelsen. Det giver respekt hos leverandører og kolleger og mindsker risikoen for smitte til din besætning med alvorlige svinesygdomme, som din besætning og hele danmark pt er fri for.