Abonnementsartikel

Landbruget kan formentlig halvere udledningen af de skadelige ammoniakdampe ved at hælde sukker i gyllen.

Ny forskning fra Aarhus Universitet tyder på, at sukker kan erstatte svovlsyre som middel til at fjerne ammoniakdampene.

Sukker sænker pH

Det lyder måske ikke logisk, at noget skulle blive mere surt af at man hælder sukker i det, men det er ikke desto mindre tilfældet med gylle. Og det er der store perspektiver i. Sur gylle (altså gylle med lav pH-værdi) afgiver nemlig ikke nær så meget ammoniak som neutral gylle; faktisk kan forsuring af gylle reducere afdampningen af ammoniak med op til 70 procent. Derfor er et stigende antal danske landmænd i løbet af de sidste 10 år begyndt at tilsætte svovlsyre til deres gylle. I 2014 blev 12 procent af den danske gylle forsuret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lige så godt som svovlsyre

Gylleforsuring med svovlsyre er et effektivt alternativ til de øvrige metoder, landmændene bruger til at nedbringe ammoniak-udledningen med, men det er ikke et universalværktøj. Økologiske landmænd må ikke bruge det, og biogasreaktorerne skal helst ikke tilføres mere end 10 procent svovlforsuret gylle - bliver koncentrationen højere, falder produktionen af biogas.

Nu har forskere fra Aarhus Universitet sammen med landbruget og industrien fundet ud af, at sukker er ligeså godt til at forsure gylle med. Og sukker er hverken et problem for økologer eller biogasproducenter.

Hvorfor skal det være surt?

Ammoniakdampe fra husdyrgødning er en af de største kilder til luftforurening herhjemme. Ikke nok med, at de tilfører miljøet ekstra næringsstoffer til skade for en række ammoniakfølsomme naturtyper som visse typer af skove, moser, heder og søer - de påfører tusindvis af mennesker helbredsskader.

Dertil kommer, at fordampningen er en dårlig forretning for landbruget, som selv kunne bruge næringsstofferne i marken.

Der er altså gode grunde til, at myndighederne vil have landbruget til at reducere udledningerne. I Danmark er kravene langt skrappere end i det øvrige EU, hvilket formentlig er grunden til, at teknologien med gylleforsuring endnu ikke er slået igennem uden for Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det sure med det søde

Men hvordan kan sukker erstatte svovlsyre?

- Sukkeret fungerer som substrat, altså føde, for bakterier, der producerer mælkesyre. Og mælkesyren har samme effekt på ammoniak, som svovlsyren har, forklarer Maibritt Hjorth, der er kemiker og adjunkt på Institut for Ingeniørvidenskab, Sektion for Bioteknologi og Kemiteknologi, på Aarhus Universitet.

- I første omgang har vi testet, hvordan gylle reagerer, når vi tilsatte en kombination af mælkesyrebakterier og sukker. Det viste sig at virke meget fint, vi kunne endda få pH-værdien til at falde endnu mere, end det var nødvendigt. Men siden har vi fundet ud af, at man ikke behøver at tilsætte mikroorganismer, for dem, der allerede er i husdyrgødningen, kan sagtens selv klare det, hvis man sørger for at opformere dem. Og opformeringen klarer de også selv, hvis man tilfører sukker, siger Maibritt Hjorth.

Al slags sukker

Sukker skal her forstås meget bredt; vi kommer næppe til at se traktorer i kø foran supermarkederne, for soyamelasse, roemelasse, ostevalle, majsensilage, halm og foderroer kan sandsynligvis fungere som alternativer. Hvor godt og i hvilke mængder de kan erstatte sukker i denne sammenhæng, det går Maibritt Hjorth og hendes kollega, seniorforsker Anders Peter Adamsen, nu i gang med at undersøge.

- Den store fordel er, at den enkelte landmand i et vist omfang vil kunne bruge de restprodukter, hans landbrug har skabt i løbet af året. Og de vil være lettere at håndtere end svovlsyre, der skal skaffes fra en fabrik, tilføjer hun.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nye markeder

Udviklingen af den nye forsuringsmetode sker i et samarbejde mellem universitetet, AgroTech, Seges, biotekfirmaet Lallemand og Jørgen Hyldgård Staldservice A/S, der er verdens førende leverandør af staldforsuringsanlæg.

Maibritt Hjorth vurderer, at den nye metode er ganske tæt på at kunne markedsføres.

- Vi mangler endnu at få styr på de hårfine balancer: hvad nedbrydes i hvilken fart og rækkefølge, og hvordan opnår vi de ønskede pH-værdier uden at bruge for mange penge. Vi slutter snart med laboratorietestene, så skal AgroTech lave pilotforsøg, og derefter kan Jørgen Hyldgård opskalere og sælge teknologien, fortæller Maibritt Hjorth.

Store forventninger

Hos Jørgen Hyldgård i Holstebro har adm. direktør Ken Hyldgård store forventninger til den nye metode. Firmaet har allerede et forsøgsanlæg på tegnebrættet.

- Med sukker i stedet for svovlsyre kan vi få løst problemet med økologiske landbrug. Vi har produceret forsuringsanlæg baseret på svovlsyre siden 2000 og arbejdet en del på at få det indført i andre lande. Det ser ud til at vi får et anlæg op at køre i Polen i år, og måske også i Holland og Schweiz. Om vi kan erstatte dem med sukkerbaserede anlæg er det endnu for tidligt at sige. Det kommer an på omkostningerne ved at holde det kørende, siger Ken Hyldgård.