Abonnementsartikel

Den store landbrugsbanks basisindtjening er i 2014 steget med 6 procent i forhold til 2013.

Årsregnskabet fra Sydbank viser det bedste resultat siden 2007, og administrerende direktør Karen Frøsig siger, at det er "tilfredsstillende at se, at Sydbanks plan for at forbedre lønsomheden virker."

- Den fornuftige og stabile udvikling fortsætter; Sydbank har haft en stigning i udlånet på næsten 3 procent i et meget konkurrencepræget marked.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Basisindtjeningen stiger med 6 procent til 4.319 millioner kroner i forhold til 2013, bl.a. på grund af overtagelsen af DiBa Bank.

Udlånet er steget med 2,9 procent i et faldende og stærkt konkurrencepræget marked.

Nedskrivninger på udlån er på 707 millioner kroner. Det er i den positive ende af det forventede, står der i regnskabet.

Basisomkostningerne er steget med 4 procent som følge af integrationen af DiBa Bank.

Egenkapitalforrentningen er på 9,8 procent efter skat.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Periodens resultat udgør 1.052 millioner kroner.

Landbrug

Sydbank er en af landets største lånydere til landbrug, og det fine resultat skal ses i lyset af store nedskrivninger på landbruget.

Årets nedskrivninger på bankudlån på 707 millioner kroner (1.861 i 2013) fordeler sig med 76 millioner kroner (520 i 2013) på landbrug. Af de gruppevise nedskrivninger kan 125 millioner kroner henføres til landbrug.

Landbrug fylder også i regnskabet:

- I 2014 har landbruget som branche generelt været i en udfordret finansiel situation. Denne situation tager udgangspunkt i en generel stor gældsbyrde i erhvervet samt faldende afregningspriser på landbrugsvarer - primært mælk og svin. Udviklingen i verdensøkonomien - eksempelvis i Rusland - har ligeledes været en faktor.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og i forventningerne til næste år:

- Der forventes et lavere nedskrivningsniveau i 2015. Usikkerheden om prisudviklingen i landbruget kan dog påvirke nedskrivningsniveauet.