Abonnementsartikel

I 2016 kommer der nye regler for skovrejsning. I år er dermed sidste chance for tilskud med det gamle landdistriktsprogram, hvor en stor pose penge er øremærket til skovrejsning.

Skovrejsning kan være en attraktiv mulighed for mange jordejere. Men kommende ændringer i tilskudsmulighederne betyder, at der med fordel kan ansøges om skovrejsning i år. Det fortæller skovfoged Peter Kjøngerskov fra firmaet Naturplant, der er specialiseret i skovrejsnings- og naturprojekter.

Stor pulje

- Naturstyrelsen har netop afholdt informationsmøde om de fremtidige ændringer i skovrejsningsordningen og der er ingen tvivl om, at det for rigtig mange jordejere kan være fordelagtigt at ansøge om skovrejsning i år, siger Peter Kjøngerskov.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er særligt den store pulje penge, som er sat af i år, der trækker. Noget der måske ændres fra næste år. Naturstyrelsen oplyser, at der i 2014 blev givet tilsagn på 11,8 mio. kr. til skovrejsningsprojekter. Støtten har medvirket til at give danskerne omkring 350 hektar skov mere i 2014. Skove som bidrager til at rense luften og grundvandet og som skaber gode levevilkår for dyr og insekter. Og det vil regeringen gerne have meget mere af. Men da støttemidlerne delvist kommer fra EU, bliver der fra næste år ændret i muligheden for at få støtte til skovrejsning.

Færre penge i 2016

Helt konkret bliver der nu indført et pointsystem på basis af nogle fastsatte prioriteringskriterier. Fremtidige skovejere skal altså opnå et vist antal point for overhovedet at komme i betragtning til at modtage skovrejsningsstøtte og for at deres projekt prioriteres. Samtidig er fremtiden for ordningen blevet mere usikker og Naturstyrelsen forventer, at den samlede sum til skovrejsningsprojekter kan blive skåret markant, så der bliver færre penge at fordele og dermed er der risiko for, at nogle ansøgere vil få et afslag.

38,8 millioner

Heldigvis er der rigtig mange midler afsat i år.

- Der er afsat 38,8 millioner kroner. til skovrejsning i 2015, uddyber Peter Kjøngerskov.

- Desuden er der lempet på kravene til skovenes størrelse, så det nu i flere tilfælde end tidligere er muligt at modtage støtte ned til to hektar. De jordejere, der anlægger skov nu får muligheden for at lave en fordelagtig investering, der vil øge herlighedsværdien på deres ejendom og vare i flere generationer, tilføjer han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Gode chancer for støtte

Lempelsen og den store pulje penge vil betyde, at sandsynligheden for at få tilsagn til skovrejsningsstøtte i år er meget stor. Uanset om det er en mindre eller en stor skov, det drejer sig om. Der stilles stadig skovtekniske krav til skovrejsningen, når du modtager støtte, så det er en god ide at alliere sig med en kompetent naturkonsulent for at være sikker på, at alle krav og regler overholdes. En naturkonsulent er bekendt med lovgivningen og kan lette processen med rettidig og korrekt ansøgning. Derudover kan der være rigtig mange penge og ærgrelser at spare ved at få den rette rådgivning, så du får den skov du drømmer om, samtidig med at udformningen og valget af planter er tilpasset de lokale klimaforhold for dit areal og de omkringliggende omgivelser.

Der er ansøgningsfrist for skovrejsning i perioden 01. marts til 15. april 2015.