Abonnementsartikel

Naturstyrelsen afviser, at man sylter en klage fra Landbrugsgruppen over Vandplanen for Limfjorden til Naturklagenævnet.

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) afviser anklager om, at "Naturstyrelsen sylter klagesager".

Anklagerne er fremsat af agronom Kristian Østergaard, der mener, at Naturstyrelsen bevidst har "syltet" de klager over vandplanerne for perioden 2009-2015, som styrelsen har modtaget med henblik på oversendelse til Natur- og Miljøklagenævnet.

Men ministeren afviser påstanden om "syltning" med henvisning til, at styrelsen har modtaget 154 klager, som skal gennemlæses, og hvortil der skal udarbejdes udtalelse, "hvilket er en tidskrævende opgave":

- Jeg lægger i den forbindelse vægt på, at klagerne får en tilstrækkeligt grundig og forsvarlig behandling, således at klagenævnet kan træffe afgørelse på et fuldt oplyst grundlag. Jeg vil dog også understrege, at borgere og organisationer, der indgiver en klage, med rette har en forventning om en hurtig og effektiv sagsbehandling. Jeg har i den forbindelse noteret mig, at Naturstyrelsen har oplyst, at styrelsen forventer at kunne oversende det samlede klagemateriale til Natur- og Miljøklagenævnet medio februar, meddeler miljøministeren.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce