Abonnementsartikel

Hvorfor kan tyske landmænd få penge ud af at opfede de danske smågrise, når danske landmænd ikke kan? En stor del af forklaringen ligger i traditionen.

I 2014 rejste cirka 11 millioner smågrise til Tyskland for at blive til slagtesvin - det er 1,6 millioner mere end for to år siden, hvor daværende fødevareminister Mette Gjerskov lancerede en rapport, som skulle sætte en prop i den stigende smågriseeksport.

I mellemtiden har den danske og tyske afregningspris for slagtesvin udlignet sig, politikerne har talt meget om at mildne luften for de trængte landmænd og endda i en vis udstrækning bevilget penge, som skulle holde smågrisene på dansk jord. Men lige lidt har det hjulpet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I LHN, landboforeningen i Tinglev, undrer man sig ikke. Både formand Jørgen Popp Petersen og afdelingschef Poul Erik Hedegaard har i kraft af nærheden til grænsen og LHN?s udgangspunkt i det tyske mindretal stor viden om netop tysk kultur og produktionsforhold.

- Der er jo naturligvis alle de forklaringer, vi kender i forvejen, siger Poul Erik Hedegaard og uddyber:

- Det høje danske løn- og afgiftsniveau og en lang række miljøkrav, der hæmmer os, mens de tyske landmænd både får statstilskud og samtidig har langt lempeligere produktionsvilkår.

- Den grundlæggende forskel ligger i kulturen, eller traditionen om man vil, mellem dansk og tysk tankegang, understreger han.

Poul Erik Hedegaard påpeger, at den tyske tradition gør, at udgangspunktet for en tysk landmand er et ganske andet end for en dansk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- En ung, tysk landmand kan begynde sin karriere med at forpagte jord og stalde og skal ikke ud at låne mange penge til etableringen, siger Poul Erik Hedegaard og uddyber:

- Hvorimod en dansk landmand ofte må starte med en to-cifret milliongæld.

Det kræver et betydeligt større afkast fra bedriften at skulle forrente en milliongæld til forskel for bare at skulle klare en forpagtningsafgift, mener han. Oven i købet ligger forpagtningsprisen på et stabilt niveau på omkring 3.500 kroner pr. hektar.

- Samlet set indebærer det, at den tyske landmand kan få en fin forretning ud af at opfede danske smågrise, mens en dansk landmand ikke kan få det til at hænge sammen, fastslår Poul Erik Hedegaard.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden allerede nu læses ved at klikke her.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer.

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den.