Abonnementsartikel

Bestyrelsen i Danish Agro-koncernen har besluttet at gøre maskinhandel til et særskilt forretningsområde i koncernen.

Danish Agro har siden 2012 fået en ganske betydelig maskinhandel gennem internationale og strategiske partnerskaber. Forretningsområdet udgør i dag en samlet omsætning på 2,5 milliarder kroner i landene Finland, Estland, Polen og Tjekkiet.

Danish Agro har nu taget den strategiske beslutning, at maskinhandel i fremtiden også er et af koncernens forretningsområder.

Derfor skilles forretningerne ud i et selvstændigt forretningsområde, der placeres i et nystiftet holdingselskab og får sin egen direktør. Det er finnen Ensio Hytonen, som bliver direktør for maskinhandel på koncernniveau. Han har ifølge koncernchef Christian Junker et indgående, mangeårigt kendskab til maskinbranchen.

Færre brands

- I et længere perspektiv forfølges det, hvordan maskinsalg kan komme til at dække hele Baltikum og herunder at få afklaret en langsigtet brandstrategi for samtlige lande, hvor koncernen er repræsenteret med maskinsalg, hedder det i en af koncernens målsætninger for 2015.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Koncernchef Christian Junker præciserer, at det blandt andet handler om at begrænse antallet af brands i Danish Agros maskinforretning, og et af de tre brands, som Danish Agro lige nu repræsenterer, står derfor formentlig til at ryge ud af porteføljen.

I Finland har Danish Agro således en stor John Deere-forhandling. I Polen en stor New Holland-forhandling og i Tjekkiet består forhandlingen af Agco-brands som for eksempel Fendt og Challenger.

Baltikum

På den korte bane - det vil sige allerede i 2015 - er det særligt de tre baltiske lande, som Danish Agro har fokus på.

- Strategien er, at vi vil udnytte Baltic Agros stærke kundebase i regionen til også at omfatte maskiner til landbruget, hedder det direkte i målsætningen.

I Baltikum og mange andre lande er maskinhandel en naturlig del af grovvarekoncernernes relation til landmændene, og Danish Agro er åben over for at styrke og etablere maskinhandel som et godt supplement til koncernens øvrige produktområder..

- Vi ser de nye EU-lande som de markeder, der bedst kan kvittere for de synergier, vi kan opnå, siger Christian Junker.

Åben for opkøb

- Vi er strategisk åbne over for egnede akkvisitioner inden for maskinhandel. Vi har intet hastværk, men de nuværende indtjeningsproblemer i maskinbranchen kan måske åbne for visse konsolideringsmuligheder på den lange bane, lyder den klare udmelding, som viser, at Danish Agro vil være en betydende maskinhandler rundt om Østersøen.

Det er det markedsområde, som koncernen betragter som sit hjemmemarked, og området er sammenfaldende med mange af de store maskinproducenters organisatoriske fokus, så det er nærliggende at forestille sig Danish Agro som en samarbejdspartner for en af de store koncerner, hvoraf flere i disse år arbejder i retning af færre led mellem produktionen og slutbrugerne.

Polen

Danish Agro melder også helt klart ud om ambitionerne på de enkelte markeder.

I den nordvestlige del af Polen vil forretningen Raitech fortsætte udbygningen af maskinforretningen, og der er planlagt investeringer for 20 millioner kroner i færdiggørelse og udbygning af det nuværende afdelingsnet.

Og på længere sigt er det ambitionen at udvide det geografiske dækningsområde i Polen.

Tjekkiet

I Tjekkiet får Danish Agro og Vestjyllands Andel fuldt ejerskab af maskinselskabet Agromex s.r.o.

Det sker via det fælles joint venture DAVA Agravis International Holding A/S, som Danish Agro og Vestjyllands Andel har sammen med den tyske grovvarekoncern Agravis.

Selskabet overtager de resterende 50 procent af aktierne i Agromex. Aktierne har hidtil været ejet af Josef Sedivy, der på grund af alder har besluttet at sælge sine aktier. Agromex vil dermed fremover blive et datterselskab i Danish Agro koncernen.

Christian Junker er meget tilfreds med at overtage det fulde ejerskab.

- Jeg er meget glad for, at der er fundet en løsning, så Agromex nu bliver et 100 procent ejet datterselskab.

Udskifter ledelse

- Vi ser et stort potentiale i Agromex og det tjekkiske maskinmarked, og vi vil nu i endnu højeres grad kunne koordinere indsatser og udnytte synergier med vores øvrige maskinselskaber i Finland, Estland og Polen, siger Christian Junker.

Samtidig udskiftes den nuværende ledelse, og fokus vil i 2015 være på at trimme forretningen og øge indtjeningen.

Agromex har i dag seks topmoderne afdelinger, der dækker hele Tjekkiet.

Selskabet beskæftiger 90 ansatte og omsatte for 220 millioner kroner i 2014.

Branche med udsving

Maskinhandlerbranchen er på et afgørende felt meget anderledes end Danish Agros øvrige forretningsområder.

- Maskiner har større udsving end fornødenheder som foder, gødning og lignende, fordi man kan spare eller udskyde nye maskiner, konstaterer Christian Junker.

Og netop sådan en bølgedal har ramt Danish Agro på maskinforretningen i Finland, der er hårdt ramt af ruslandskrisen.

- Men i Polen har vi det bedste resultat nogensinde, bemærker Christian Junker.

Han konstaterer at maskinbranchen ser ud til at være nede i en dal og derfor pt ikke ser attraktiv ud.

- Men i Danish Agro har vi de lange briller på, og hvis vi ser på perioden fra 2008 til nu, har vi gjort vores bedste køb i modvind, og når terrænet er gået opad, siger Christian Junker og mener, at det netop er i nedgangstider, der har vist sig de største konsolideringsmuligheder.

Fire store spillere

Trods ambitioner om at ekspandere, er Danish Agro dog ikke voldsomt udfarende.

- Der er nok, der banker på hos os, blandt andet i Baltikum, og de konkrete henvendelser kigger vi på, siger Christian Junker.

Han kan ikke sige ret meget om, hvordan billedet kommer til at tegne sig - ikke en gang på den korte ban.

- Vi kan gå mange veje. Det er ikke et problem at få et stærkt brand, vurderer Christian Junker, som ser fire store spillere blandt de brands, Danish Agro kigger på.

- Og der er plusser og minusser ved dem alle, tilføjer han.

Strukturudvikling

Strategien er helt klar for de baltiske lande, men når snakken falder på Danmark, er Christian Junker mere afventende, om end han demonstrerer et indgående kendskab til danske markedsforhold og danske maskinforretninger.

- Vi har researchet, men vi har ikke besluttet, om vi vil noget i Skandinavien på den lange bane, siger han blot

- Men vi har en rolle at spille på markedet, mener han.

Og Christian Junker ser et behov for en strategisk udvikling i retning af større enheder på forhandlerniveauet, som det allerede er sket på producentniveauet.

- Lige børn leger bedst, så man skal have fundet et styrkeforhold, der balancerer, siger han med en klar adresse til de mange mindre maskinforretninger.

Stordrift

Desuden er store enheder ifølge Christian Junker også vigtigt i forhandlerleddet, fordi det kræver størrelse at have økonomi i moderne anlæg, specialiseret værktøj og for at kunne besidde de nødvendige specialkompetencer.

Danish Agro har den finansielle styrke til at magte store enheder.Ifølge Christian Junker, er fokus nu på, at få bygget en maskinledelse op på koncernniveau, som i endnu højere grad skal koordinere og styrke forretningsområdet.

Han mener, at Danish Agro med blåstemplingen af maskinhandel som et af koncernens forretningsområder nu har sat retningen for udviklingen af maskinforretningen.

- Det ligger også helt fast, at vi under ingen omstændigheder vil ind i produktion af maskiner.

- Vi skal have et sortiment i den gode ende og sørge for ikke at falde i brugtfælden, siger han og peger på, at netop store brugtlagre er blevet mange maskinforretningers akilleshæl.

Seks områder

Danish Agro koncernens i alt 80 datterselskaber vil med maskinhandel som selvstændigt forretningsområde fremover være inddelt i seks områder: Agribusiness Denmark, Agribusiness International, Agribusiness Support, Agribusiness Machinery, Agribusiness Special Feed og Food Activities.