Abonnementsartikel

Danish Agro-koncernen opnåede i 2014 sit hidtil bedste årsresultat og styrkede samtidig den finansielle position.

Danish Agro koncernen realiserede i 2014 et resultat før skat på 550 millioner kroner. Det er koncernens hidtil bedste resultat, og det ligger 48 millioner kroner højere end resultatet i 2013 - en forbedring på 9,5 procent. Resultatet før skat forrenter primo egenkapitalen med 19,6 procent.

Omsætningen i 2014 var på 24,1 milliarder kroner mod 25,1 milliarder kroner i 2013, hvilket er et fald på 4 procent. Faldet kan alene henføres til prisfald på de produkter, koncernen handler med. Det skønnes, at totalmarkedet er faldet med 8-10 procent. Efter skat realiserede Danish Agro koncernen et overskud på 449 mio. kr., hvilket forrenter egenkapitalen primo med 16 procent. Koncernens egenkapital er øget med 365 mio. kr. fra 2.804 mio. kr. til 3.169 mio. kr. Koncernens soliditet udgør nu 30,2 procent imod 28,6 procent året før.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tilfreds chef

Koncernchef i Danish Agro, Christian Junker, er yderst tilfreds med det forløbne år.

- Det er med stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at vi har nået alle de strukturelle og finansielle mål, vi havde sat os for i 2014. Især vores finansielle position er blevet styrket. En stærk balance kombineret med en sund indtjening stiller os i en rigtig god finansiel position, siger han.

En god finansiel position og en sund økonomi er, ifølge Christian Junker, den vigtigste forudsætning for at kunne forblive en konkurrencedygtig samarbejdspartner for dansk landbrug.

- Et stærkt finansielt fundament er udgangspunktet i vores vækststrategi, hvor vi har et erklæret mål om at vokse 10 procent om året. Det er det, der skal til for at vi fortsat kan være den bedst mulige partner til landbruget og tilbyde produkter til konkurrencedygtige priser. Årets fald i omsætning viser med alt tydelighed, at det fald der sker i totalmarkedet påvirker os, hvis vi ikke gør noget for at kompensere for dette fald. Vi er et spejl af udviklingen i landbruget. Koncernens vækst kommer i step, og i 2015 tager vi et betydeligt spring, når de opkøbte tyske aktiviteter bliver en del af vores forretning, siger Christian Junker.

Styrket samarbejde

2014 blev ifølge Danish Agro primært kendetegnet ved en styrket markedsposition på koncernens udvidede hjemmemarked - Skandinavien og Østersøregionen. I dag står Danish Agro koncernen som et af de to største grovvareselskaber i denne region.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Aktiviteterne i DAVA Agravis International Holding A/S, som er et joint venture mellem Danish Agro, Vestjyllands Andel og den tyske grovvarekoncern Agravis, blev betydeligt udbygget. I oktober 2014 indgik parterne aftale om at overtage Getreide AGs detailgrovvareaktiviteter i Tyskland. Det fælles joint venture består nu af fælles grovvare- og maskinaktiviteter i Tyskland, Baltikum, Polen, Tjekkiet og Ungarn, og vil i 2015 nå en omsætning i niveauet 11 mia. kr.

Vilomix

Det blev også til et godt år i Vilomix-koncernen, der har realiseret det bedste resultat hidtil. Koncernen fik styrket sit internationale salg, og datterselskaberne Vilomix Finland, Vilomix Baltic og Hatting, der kom til i 2013, er blevet godt integreret.

Koncernens food-aktiviteter har også været igennem en positiv udvikling. DAVA Foods Holding A/S har gennem opkøb fået fodfæste på de finske og estiske markeder, og er med et salg på 1,4 milliarder æg markedsleder i Norden. Rugerikoncernen DanHatch A/S leverede det hidtil bedste regnskab og blev i 2014 styrket gennem overtagelse af HKScans finske rugeriaktivieter.

Nødvendig strategi

Bestyrelsesformand i Danish Agro, Jørgen H. Mikkelsen, er også meget tilfreds med de mål, som Danish Agro koncernen har realiseret i 2014.

- Bestyrelsen i Danish Agro og jeg personligt er yderst tilfreds med den måde, Danish Agro har formået at blive en endnu stærkere samarbejdspartner for danske landmænd i 2014. Resultaterne taler for sig selv, og det skyldes ikke mindst ledelse og medarbejderes evne til at omsætte handling til resultater. At vi igen i år har været i stand til at reducere omkostninger og øge indtjeningspotentiale bekræfter, at den valgte strategi om at investere internationalt er helt nødvendig for at kunne bære øget konkurrencekraft hjem til danske landmænd, siger Jørgen H. Mikkelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det glæder mig også, at vi på grund af det gode resultat igen i år kan tilgodese vores medlemmer gennem overskudsudlodning. Det er et naturligt mål for os som andelsselskab, at vi er i stand til at præmiere vores medlemmer, når de økonomiske forudsætninger er til stede, tilføjer han.

Forventninger til 2015

Danish Agro koncernen forventer i 2015 en omsætning på cirka 31 mia. kr. svarende til en vækst på små 30 procent. Koncernen stiler mod et resultat før skat i niveauet 565 mio. kr. efter afskrivninger på ca. 420 mio.kr. Koncernbalancen forventes øget til ca. 13,5 - 14 mia. kr. Egenkapitalen øges til niveauet 4,1 mia. kr. svarende til en soliditet i niveauet 30 procent.

Koncernen vil i 2015 fokusere på at integrere de nytilkøbte forretninger og få trukket maksimale synergier ud af koncernens mangeartede aktiviteter.