Nordjyske Bank A/S, Frøslev-Mollerup Sparekasse, Jutlander Bank A/S og Sparekassen Vendsyssel er alle blevet bedt om at gennemføre nedskrivninger på landbrugsområdet. De fire banker nedskriver for henholdsvis 30 millioner kroner, 3 millioner kroner, 6 millioner kroner og 100 millioner kroner.

Ifølge Finanstilsynet har bankerne i flere tilfælde anvendt nedskrivningsreglerne forkert.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I forbindelse med opgørelsen af egenkapital for landbrugskunder med animalsk produktion medregnede de fire institutter bygninger, som er en forudsætning for en almindelig udnyttelse af staldanlæg - såsom siloer, halmlader, maskinhuse og kornlader - og dermed blev den samlede værdiansættelse for høj.

Enkelte af institutterne tog heller ikke tilstrækkeligt højde for løbende afskrivninger på anlæg og bygninger, hvilket også gav en for høj værdisættelse.

Julebrev

I midten af december udsendte Finanstilsynet et såkaldt julebrev, hvor landets banker blev bedt om at benytte samme fremgangsmåde, når de nedskrev på landbrugsbedrifter.

Finanstilsynet havde inden da foretaget en tværgående kreditundersøgelse af landbrugsområdet i seks pengeinstitutter med høj udlånseksponering mod landbruget.

Efter kreditgennemgangen er der belvet givet enten påtaler eller påbud til de fire institutter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nedskrivninger er en følge af forkert anvendelse af regnskabsbekendtgørelsens nedskrivningsregler og har ikke noget med landbrugets aktuelle afsætningsproblemer at gøre, oplyser Finanstilsynet.