Dansk Fåreavl indgår aftale med L&F om fordelingen af tilbagebetalingskrav.

Dansk Fåreavl har nu indgået en aftale med Landbrug & Fødevarer, der er administrator for Fåreafgiftsfonden og leverer ydelser til Dansk Fåreavl, om fordelingen af det tilbagebetalingskrav, der kom, efter en advokatundersøgelse afslørede fejl i forbindelse med tildelingen af tilskud til Fåreafgiftsfonden. Aftalen indebærer, at Landbrug & Fødevarer betaler godt 386.000 kr. til Dansk Fåreavl, der herefter betaler det fulde beløb på 716.556 kr. til Fåreafgiftsfonden.

- Jeg er glad for, at der nu er indgået en aftale med Landbrug & Fødevarer om, at de bidrager til tilbagebetalingen til Fåreafgiftsfonden. Det er stærkt beklageligt for alle parter, at der er sket disse fejl. Der er nu rettet op på alle procedurer, så det ikke vil ske igen, siger formand for Dansk Fåreavl, Richard Andersen.

Fejl gennem flere år

Advokatundersøgelser har afdækket, at der er sket en række formelle fejl ved tildelingen af tilskud fra Fåreafgiftsfonden til Dansk Fåreavl. Der blev i første omgang alene undersøgt for fejl i tilskud brugt til projekter i 2013, men en ny advokatundersøgelse har ligeledes fundet fejl i procedurer ved behandlingen af ansøgninger og i anvendelsen af de ydede tilskud for årene 2011 og 2012. Fåreafgiftsfonden har på baggrund af de to advokatundersøgelser krævet, at Dansk Fåreavl tilbagebetaler i alt 716.556 kr. for den treårige periode.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Dansk Fåreavl oplyser, at der fra begyndelsen af 2013 er indført ændrede procedurer, således at de konstaterede svigt og habilitetsproblemer ved behandlingen af ansøgninger og i administrationen af tilskud ikke længere vil forekomme.