Abonnementsartikel

Læserne vil i 2015 kunne følge aktuelle forhold og problemstillinger på Broksø Gods.

Vest for Haslev på Sydsjælland ligger Broksø Gods, hvor jeg har haft ansættelse siden januar 2013. Godset fordeler sig med 710 hektar agerjord, og 320 hektar skov, mose og engarealer. Her er udfordringer nok for alle pengene, da jordtypen varierer meget (JB 4-10), og da en større del af arealet ligger i forlængelse af Holmgaards Mose, er der her masser af sort mosejord. I mosen kan det være svært ikke at blive betaget af naturen i området og dets dyreliv.

Jeg fik en drømmestart på arbejdet, da jeg fik lov til at have en bestemmende indflydelse på genopbygningen af det brændte kornlager på Broksø. Efter halvandet år stod hele byggeriet af en ny driftsbygning med værksted, kontor, hestestald og garage samt et kornlager på 2.200 kvadratmeter færdigt. Det har dog ikke været helt uden bump på vejen, når tilladelser og godkendelser skulle hentes hjem. Det har været en meget spændende opgave og en jagt efter at få så meget ud af forsikringssummen, som overhovedet muligt. Lysten blev ikke mindre, når priserne skulle forhandles hjem.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Traditionelt sjællandsk sædskifte

Der er et forholdsvis traditionelt sjællandsk sædskifte på Broksø med vinterhvede, vinterraps, vårbyg, græsfrø og konsumærter. Broksøs vision på markbruget er at have den bedst mulige indtjening ud fra det laveste mulige input. Dette har i praksis betydet, at vi i juni 2013 reducerede mandskabet med én traktorfører og optimerede sædskifteplanen.

Jeg vil i løbet af det næste års tid beskrive, hvilke forhold og problemstillinger, som er aktuelle på Broksø. Jeg vil forsøge at uddybe disse problemstillinger ud fra de tanker og idéer, som gør sig gældende for Broksø.

I Agro, der udkommer på fredag den 9. januar kan du læse mere om Broksø Gods eller har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden allerede nu læses på agrologisk.dk ved at klikke her:

Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer.

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller telefon 76 20 79 70.