Abonnementsartikel

Over 80 procent af de berørte bedrifter i Naturplan Danmarks forbud mod at gødske og sprøjte §3-arealer får et tab på op til 7.500 kroner om året.

Spørgsmålene om konsekvenserne af Naturplan Danmarks indførelse af erstatningsfri forbud mod at gødske og sprøjte §3-arealer, strømmer ind til miljøminister Kirsten Brosbøl (S).

Ifølge Anni Matthiesen fra Venstre har ministeren i Naturplan Danmark understreget, at "det er afgørende at landbruget er medspillere, hvis opgaven med at pleje den danske natur for alvor skal løftes".

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kirsten Brosbøl noterer dog, at "regeringen har taget en række vækstinitiativer til gavn for landbruget" underforstået, at så kan man også stille modkrav:

- Med Naturplan Danmark har regeringen taget en række initiativer, der skal bidrage til en bedre og mere sammenhængende natur. Regeringen understøtter herved både vækst og beskæftigelse i landbruget og udvikling af en mangfoldig natur, mener ministeren.

Frivillige aftaler

Hun peger desuden på, at "hovedparten af indsatserne i Naturplan Danmark er baseret på frivillige aftaler mellem lodsejere og staten og kompensation til de landmænd, der lægger jord til nye naturprojekter, ligesom der kan opnås tilskud til pleje af græs- og naturarealer":

- Det kan være mindre attraktivt for nogle landmænd at fortsætte driften af en del af de naturarealer, der ikke længere må sprøjtes og gødes, og at det kan betyde, at driften af nogle at disse arealer fremadrettet vil ophøre, erkender miljøministeren.

Hun understreger, at regeringen vil gøre det mere attraktivt for lodsejere at indgå aftaler om naturpleje inden for rammerne af landdistriktsprogrammet ved at forhøje støttesatserne til pleje af naturarealer og forenkle kontrolreglerne":

Artiklen fortsætter efter annoncen

Plejet med tilskud

- Det forventes på den baggrund, at cirka 90.000 hektar naturarealer vil blive plejet med tilskud fra landdistriktsprogrammet i 2020, og jeg har bestemt en positiv forventning om et samarbejde med landbruget herom, forklarer ministeren videre og indrømmer, at ifølge Naturstyrelsens beregninger vil over 80 procent af de berørte bedrifter få et tab på op til 7.500 kroner om året:

- I sager, hvor forbuddet må anses for at være ekspropriativt, vil der blive meddelt dispensation eller udbetalt erstatning, lyder konklusionen.

Ministeren mener, at en forbedring af levestederne på de pågældende enge er "et væsentligt skridt på vejen mod at bidrage til opfyldelsen af Danmarks arbejde for at standse tilbagegangen i vores biodiversitet inden 2020".

Hun bekræfter i øvrigt over for Anni Matthiesen, at hvis en eng gror til og efterfølgende vokser ud af §3 beskyttelsen, kan den lovligt inddrages i landbrugsdrift igen, hvis ingen anden lovgivning forhindrer det.