Abonnementsartikel

FN vil i 2015 sætte fokus på landbrugsjorden og få den mest mulige mad ud af det opdyrket jord i verden.

2015 er internationalt FN-år for den frugtbare og dyrkningssikre agerjord i verden, under navnet "International Year Of Soilds".

Formålet med, at FN udnævner 2015, som "International Year Of Soils" skyldes, at kendskabet og forståelsen for vigtigheden af jord til fødevaresikkerhed skal sikres. Det er vigtigt da byudviklingerne går stærkt og spredelser af ørkenområder også er stigende.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Helt grundlæggende vil FN i løbet af 2015 blandt andet øge bevidstheden blandt civilsamfund og beslutningstagere om jordbundets betydning for menneskes fremtidige liv.

Det vil blandt andet ske igennem større oplysning til offentligheden om den afgørende rolle, som jorden spiller i fødevareproduktion og dermed tilpasning til klimaforandringer og fattigdomsbekæmpelse.

FN vil øge støtten til effektive politikker og beslutninger, som bestykker agerjorden og desuden investeringer i udvikling inden for jordbehandling, og på den måde vedligeholde sund jord og sikre optimal udnyttelse af den.