Abonnementsartikel

Mælkekvoternes ophør vil afstedkomme markante ændringer i den europæiske mælkeproduktion. Nordeuropa vil fremover sætte sig tungt på mælkeproduktionen, spås det i finsk rapport.

Når mælkekvoterne ophører til april næste år, vil det samtidig være startskuddet til udviklingen af det, der kan kaldes det nordeuropæiske mælkebælte. Her vil Danmark ligge centralt placeret i bæltet, der vil strække sig fra Irland i vest, nedover det sydlige England, ind over Benelux-landene og videre over Nordtyskland og Danmark til Estland, Letland og Litauen i øst. Det skriver Dairyreporter.

MTT Agrifood Research Finland er nået frem til forudsigelsen i en rapport om konkurrenceforholdene i den nordeuropæiske mælkeproduktion, og det slås fast, at mælkekvoternes ophør vil accelerere den geografiske centralisering af produktionen af mælk i Nordeuropa.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Rapporten, som er bestilt af det finske mark- og skovministerium, bruger EU's sukkerreform som et eksempel på nye regler, der tidligere har afstedkommet væsentlige ændringer i produktionsgeografi.

Mens mælkeproduktionen vil samle sig endnu mere i Nordeuopa, vil landmænd i det øvrige Europa i stigende grad fokusere på andre grene af landbruget. Dette skal ikke forstås som en nedlukning af mælkebranchen disse steder, men en forskudt prioritering i retning af mere markdrift. Det vil ifølge rapporten være højere kornpriser, som fører til denne prioritering.