Abonnementsartikel

Miljøminister Kirsten Brosbøl ændrer reglerne, så landmænd i udvalgte områder nemmere kan udvide med flere husdyr, hvis det ikke går ud over miljøet.

Nu ændrer miljøminister Kirsten Brosbøl reglerne, så det fremover bliver nemmere for landmænd i tre udvalgte områder at udvide antallet af svin, køer og andre husdyr i staldene, selvom antallet af husdyr i området er steget.

De tre områder er i Sønderjylland ud til Knude Dyb ved Vadehavet, på Fyn ud til den nordlige del af Lillebælt og i Jylland ligeledes ud til den nordlige del af Lillebælt. Miljøministeriet har vurderet, at husdyrproduktionen her kan øges, da det kun fører til en ubetydelig merudledning af næringsstoffer. Samtidig vil det ikke forsinke, at Danmark lever op til sine miljøforpligtelser i EU's miljødirektiver.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I dag skal landmænd ellers leve op til skrappe miljøkrav, hvis de vil udvide antallet af husdyr i områder, hvor der over årene er kommet flere husdyr til, men Miljøministeriet vurderer, at flere husdyr i netop disse områder kun medfører ubetydelige ændringer for miljøet.

- Vi skal beskytte vores miljø, men vi skal ikke have regler for reglernes skyld. Som miljøminister er jeg optaget af, at et rent miljø går hånd i hånd med muligheden for at skabe arbejdspladser. Derfor giver det god mening at gøre det nemmere for landmænd at udvide i de områder, hvor det kan lade sig gøre, uden at det går ud over miljøet. Det vil styrke landbrugets muligheder for at vokse, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Flere områder kan komme til

Ændringen betyder, at landmænd i de tre områder fremover kan få en godkendelse, så de kan øge antallet af husdyr uden at skulle kompensere yderligere for det ved for eksempel at etablere ekstra efterafgrøder.

De nye regler træder i kraft hurtigst muligt. Miljøstyrelsen overvåger løbende udviklingen af husdyr, og derfor kan der komme nye områder til ordningen, hvis Miljøstyrelsen vurderer, at det er muligt.