Abonnementsartikel

Fødevareministeren afviser tvungen registrering af katte trods ønske fra Dyrenes Beskyttelse.

De fleste landbrugsejendomme har som en del af dyrebestanden op til flere katte - både fordi de er søde kæledyr, og fordi de kan holde mus og rotter nede.

Men det kunne blive en bekostelig affære, hvis en række interesseorganisationer fik magt som agt. De har nemlig rejst spørgsmålet om obligatorisk mærkning og registrering af katte.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På foranledning af blandt andre Dyrenes Beskyttelse, Kattens Værn og Den Danske Dyrlægeforening har fødevareminister Dan Jørgensen (S) bedt Fødevarestyrelsen vurdere fordelene ved en obligatorisk mærkning og registrering, herunder også de to eksisterende private katteregistres mulighed for at løfte opgaven.

Tilstrækkelig ordning

Fødevarestyrelsen mener dog ikke, at der er behov for nye regler, så indtil videre kan katteejerne fortsætte med den frivillige ordning.

- Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at den nuværende ordning med frivillig mærkning og registrering ud fra et fagligt synspunkt er tilstrækkelig, og at de to eksisterende private katteregistre efter styrelsens vurdering fuldt ud er i stand til at løfte denne opgave. Det bør således ikke være en offentlig opgave at stå for en ordning med mærkning og registrering af ejerkatte. Den bedste løsning vil være at tilskynde katteejere til at få mærket og registreret deres katte gennem en oplysningsindsats, oplyser fødevareministeren, der fastslår, at han ikke har aktuelle planer om at foreslå en kattelov, der gør det obligatorisk for katteejere at mærke og registrere deres katte.