Der er ikke megen optimisme i dansk landbrug.

I hvert fald ikke ifølge Videncentret for Landbrugs nye konjunkturundersøgelse kaldet Landmandsbarometerets.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Forventningerne er de laveste, som vi har registreret i Landmandsbarometerets historie, siger

Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i Videncentret for Landbrug, som står bag Landmandsbarometeret.

To gange om året bliver 18.000 landmænd spurgt om deres forventninger til fremtiden, og troen på at den nærmeste fremtid vil give stigende indtjening, investeringer, produktion og indtjening er altså minimal.

Pres på svin

Det er særligt troen på, at næste år vil give råd til investeringer, der er helt i bund. Mere end hver tredje landmand forventer et fald i investeringerne til næste år. Faldet er størst blandt svineproducenterne, hvor næsten halvdelen forventer at investere mindre.

- Svinesektoren er lige nu særdeles hårdt presset økonomisk. Det giver sig udslag i faldende forventninger blandt svineproducenterne på alle de parametre, som vi måler på, siger Klaus Kaiser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han understreger, at et lavt investeringsniveau har mange negative konsekvenser.

- Det betyder nedslidning af landbrugenes produktionsapparat og lavere effektivitet. Dertil kommer mindre aktivitet i mange af de tilknyttede erhverv, som for eksempel byggeri og anlæg, maskiner og inventar, transportsektoren med videre. Samtidig kan det have en negativ indflydelse på ejendomspriserne, siger Klaus Kaiser.

Han vurderer, at den negative stemning primært skyldes Ruslands forbud mod import af fødevarer fra EU.

- Også det forhold at Kina delvist har trukket sig fra verdensmarkedet spiller negativt ind på efterspørgsel og priser, hvilket primært rammer mælkeproducenterne. Og så er priserne på landbrugsprodukter påvirket af et stigende globalt udbud af fødevarer. Det er en udvikling, der har stået på gennem et par år.

- Den vigtigste årsag er dog uden tvivl importembargoen fra Rusland. Det koster dyrt og her er

Artiklen fortsætter efter annoncen

særligt svinesektoren meget hårdt ramt, siger Klaus Kaiser.

Uddrag fra Landmandsbarometeret

For første gang i undersøgelsens historie, er landmændenes samlede forventninger negative. Faldet er størst i forventningerne til 2015 i forhold til i år. Et sammenvejet indeks bestående af forventningerne til produktion, investeringer og driftsresultat viser således en nedgang fra netto +20,6 i juni 2014 til nu -6. Det er især et fald i forventningerne til investeringer og driftsresultat, der trækker ned, og generelt er svine- og minkproducenter mest negative.

Investeringsforventningerne er på et rekordlavt niveau. Netto forventer mere end 20 procent et fald i investeringerne næste år. Det dækker over, at ca. 36 procent af landmændene forventer et fald i deres investeringer, mens kun ca. 15 procent forventer at øge deres investeringer. Størst er faldet i investeringsforventningerne inden for svineproduktion.