Abonnementsartikel

Regler i landbrugsloven har kun en meget begrænset effekt, er lette at omgås i praksis og udgør en væsentlig administrativ og økonomisk byrde for erhvervet.

Fødevareminister Dan Jørgensen har præsenteret et notat om regeringens initiativer særligt for mindre landbrug på baggrund af, at der er rejst bekymring for, at mindre landbrug vil lide under forslaget til modernisering af Landbrugsloven.

Det skyldes den aftalte modernisering af loven, som blandt andet vil medføre den afskaffelse af reglerne om fortrinsstilling, der hidtil har givet ejere af mindre landbrugsbedrifter mulighed for at kunne købe suppleringsjord.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men reglerne har ifølge ministeren kun en meget begrænset effekt, er lette at omgås i praksis og udgør en væsentlig administrativ og økonomisk byrde for erhvervet. Det er baggrunden for, at reglerne nu foreslås afskaffet.

Undtagelser for små landbrug

Dan Jørgensen påpeger dog, at betydningen af at afskaffe reglerne om fortrinsstilling skal følges nærmere, og at erfaringerne med lovændringen skal tages op til fornyet vurdering efter fem år. Her vil man at se nærmere på udviklingen i ejerskabsstrukturerne, herunder den ejerskabsmæssige og størrelsesmæssige udvikling for økologiske bedrifter samt for mindre konventionelle bedrifter.

- Det er dog i den sammenhæng værd at bemærke, at der er en række forhold i regeringens førte politik, der særligt er til gavn for mindre landbrug, nævner fødevareministeren.

Han peger blandt andet på en række krav, som mindre landbrugsbedrifter er undtaget fra at leve op til, når de søger om landbrugsstøtte. Det drejer sig om, at en mindre landbrugsbedrift kun skal efterleve to ud af tre nye grønne krav, og at kravet om flere afgrøder ikke gælder for landbrugsbedrifter med under ti hektar omdrifts-areal.

Attraktiv investeringsstøtte

Han forklarer videre, at der under Landdistriktsprogrammet 2014-2020 er mulighed for at søge økologitilskud til arealer helt ned til 0,3 hektar:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I den sammenhæng er det værd at bemærke, at der er forholdsvis flere økologiske bedrifter blandt de meget små landbrugsbedrifter. Derfor er for eksempel tilskudsordningen - økologisk investeringsstøtte - attraktiv for mindre landbrugsbedrifter. Miljøteknologiordningen er også til gavn for mindre landbrugsbedrifter. Der var i den netop afholdte ansøgningsrunde en særlig indsats vedrørende investeringer i stalde for at reducere tab i næringsstoffer, påpeger Dan Jørgensen.

Han nævner videre, at Vækstfonden har en række produkter, som kan anvendes af landbrug til at rejse finansiering - vækstkautioner, vækstlån og etableringslån til landbrug.