Abonnementsartikel

Regnskabet for sidste år viser et resultat af den primære drift, som er en lille smule lavere end forrige års resultat.

Danish Crown har netop præsenteret sit årsregnskab.

Det viser en omsætning på 58 milliarder kroner, hvilket er på niveau med året før.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Resultatet af den primære drift lander på 1.995 millioner kroner og ligger marginalt under sidste års resultat på 2.018 millioner kroner.

Derudover oplyser slagterigiganten, at bestyrelsen har indstillet til repræsentantskabet, at restbetalingen til selskabets ejere bliver på 90 øre/kg til slagtesvin, 80 øre/kg til søer og 140 øre/kg til kalve og kreaturer.

I alt udbetales 1.218 millioner kroner til ejerne.

- Året har budt på meget store udfordringer i forbindelse med situationen i Rusland, og det påvirker især vores ejere. Som slagtesvineproducent gik man ind i det her år med forventninger om en fornuftig indtjening. Men situationen i Rusland har betydet et voldsomt fald i noteringen hen over året, og det påvirker i ekstrem grad økonomien ude på landet, siger formand for Danish Crowns bestyrelse Erik Bredholt og fortsætter:

- Til trods for de store udfordringer, som Ruslands lukning for først svinekød og senere stort set alle europæiske fødevarer har givet Danish Crown, har vi evnet at fastholde indtjeningen i koncernen. Samtidig er det lykkedes at holde omkostningerne under kontrol, så derfor synes jeg, vi bør være tilfredse med resultatet, siger Erik Bredholt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nye markedsforhold

De omskiftelige markedsforhold internationalt udmønter sig i store udsving i resultaterne på tværs af koncernen. Den geografiske spredning betyder dog, at de udfordringer, koncernens selskab har mødt i USA, mere end opvejes af de europæiske forædlingsselskaber i DC Foods.

Netop DC Foods er styrket yderligere i det forløbne år gennem købet af de resterende 50 pct. af det polske selskab Sokolów.

- Vi er nu sikret fuld adgang til det polske marked, og arbejdet med at skabe synergi på tværs af koncernen udvikler sig lovende indenfor alle forretningsområder, siger Group CEO Kjeld Johannesen.

På kreatursiden har DC Beef oplevet en tilgang af andelshavere. Her har især indkøringen af verdens mest moderne kreaturslagteri fyldt meget i årets løb.

Regnskab

Nøgletal i millioner kroner 2013/14 sammenlignet med 2012/13

Omsætning 58.029 58.164

Resultat af ordinær primær drift 1.995 2.018

Årets resultat 1.656 1.583

Balance 27.015 24.725

Egenkapital 6.423 5.962

Andelshaverleverancer, mio. kg 1.317 1.324

Samlet restbetaling, mio. kr. 1.218 1.229

Antal andelshavere 8.278 8.552

Ansatte medarbejdere 25.984 22.676