Abonnementsartikel

Venstres miljøordfører Henrik Høegh havde besøg af den tidligere biolog fra Miljøministeriet Claus Hansen, der uddybede sin kritik af ministeriet.

Biologen Claus Hansen, der på det seneste har afsløret kritisable forhold til Miljøministeriet, var tirsdag på besøg i Folketinget, hvor han mødte fire medlemmer fra "V Miljø", der består af blandt Venstres medlemmer af Miljøudvalget.

Med til mødet, hvor Maskinbladet var flue på væggen, var Henrik Høegh, Anni Matthiesen, Erling Bonnesen og Hans Chr. Thoning, og de ville gerne høre lidt mere om den kritik, Claus Hansen har rejst.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Claus Hansen uddybede blandt andet sin kritik, og efter mødet sagde Henrik Høegh til Maskinbladet.

HØR INTERVIEW MED HENRIK HØEGH.

Afhængige

- Vi er nødt til at spørge ind til ministeren om de problemer, Claus Hansen har rejst. Der er bred politisk enighed om, at vi skal passe på vores grundvand. Men det er vigtigt, at de politiske beslutninger træffes på et korrekt oplyst grundlag fra Miljøstyrelsen. Vi er helt afhængige af at få de rigtige tal og et billede af, hvordan en eventuel udvaskning af pesticider udvikler sig, siger Henrik Høegh til Maskinbladet.

Samtidig påpeger han, at det er helt nødvendigt, at måden, prøverne tages på, foregår korrekt, så de giver et rigtigt billede af udviklingen på området - "både den positive og den negative":

Statistisk korrekt

- Jeg er interesseret i, at det billede, man forsøger at tegne med de overskrifter, som rapporterne forsynes med, er retvisende. Vi har fået det billede af analyserne, at der er tale om en generel udvikling og en statistik over, hvordan en pesticidtrussel udvikler sig i forhold til vores grundvand. Det skal være statistisk korrekt. Hvis Claus Hansens oplysninger om, at man bevidst udelader prøver fra statistikken, hvis der ikke er fundet pesticider, er rigtige, og at man bevidst går efter de steder, hvor man kan finde noget, så må det være et ufravigeligt krav fra os politikere, at det fremgår af indledningen til analyserne. Der kan være en god grund til at gøre det på den måde, men det vil vi have at vide. Indtil nu har vi fået det serveret, som om det er et fagligt og statistisk grundlag på en udvikling omkring pesticidfund i vores grundvand, slutter Henrik Høegh.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Torsdag den 27. november er miljøminister Kirsten Brosbøl (S) indkaldt til åbent samråd om emnet.