Abonnementsartikel

Med den nye lovgivning risikerer især de unge landmænd at blive skubbet til side, og selvejet er dermed i fare til fordel for danske og udenlandske kapitalinteresser.

Landbrug & Fødevarer var onsdag eftermiddag i foretræde i Folketingets fødevareudvalg, hvor blandt andre formand Martin Merrild forsøgte at forklare, at den nye landbrugslov er et angreb på selvejet i dansk landbrug.

Efter foretrædet gav han over for Maskinbladet udtryk for, at politikerne har bidt sig fast i at ville hjælpe generationsskiftet på vej gennem en liberalisering af loven, men at de faktisk risikerer at opnå præcis det modsatte.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvis den foreslåede liberalisering medfører, at det udelukkende bliver kapitalinteresser, som køber jorden som investeringsobjekter for at opnå landbrugsjordens værdifasthed, risikerer vi at få landbrugsarealer, hvor der ikke kommer en animalsk produktion. Det er nu engang mælk og kød, der gør, at vi har en stor landbrugsproduktion i Danmark, siger Martin Merrild til Maskinbladet.

De unge skubbes til side

Han understreger, at det især er de unge landmænd, der risikerer at blive skubbet til side med den nye lovgivning, og at selvejet dermed er i fare til fordel for danske og udenlandske kapitalinteresser.

- Vi kender det fra andre lande, hvor der er stor interesse for at investere i landbrugsjord som et rent investeringsobjekt. Den slags interesser vil ikke have besværet med at have en animalsk produktion, og dermed risikerer vi, at jorden alene bruges til kornproduktion. Det holder ikke vore mejerier, slagterier og grovvarevirksomheder i gang. Det er et skridt i den forkerte retning og tager fokus væk fra det virkelige problem, som er at få hjulpet de unge landmænd i gang på nogle ejendomme. Det er dem, der skal bære produktionen videre, siger Martin Merrild.

Hurtig evaluering

Dansk Folkepartis formand for Fødevareudvalget, Rene Christensen, er ikke så nervøs endda for selvejet, men han forklarer samtidig, at man i udvalget er blevet enige om at få undersøgt, hvordan den hidtidige liberalisering er forløbet.

- Det eneste, der nu laves om, er hvem, der sidder for enden af bordet. Der skulle det tidligere være en person med landbrugsfaglig baggrund. Det vil ikke være nødvendigt i fremtiden. Nu får vi en hurtig evaluering af de eksisterende regler, siger Rene Christensen til Maskinbladet.