Abonnementsartikel

JHminiStrø er et fuldautomatisk computerstyret system til strøning og nu også fodring med grovfoder hos søer.

JH Staldservice præsenterer på Agromek JHminiStrø - et fuldautomatisk computerstyret system til strøning og nu også fodring med grovfoder hos søer.

Det nye system består af en vertikal blander med en transportør og en strømaskine. Strømaskinen er monteret på et skinnesystem i stalden og navigerer i stalden uden at komme i kontakt med søer og/eller inventar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

JHminiStrø-strømaskiner kan monteres både i nye og eksisterende stalde, hvor der kun er lidt plads til automatiseringsteknologi.

JHminiStrø er udstyret med bånd, fremdriftsmotor og tværbånd til fordeling af ensilagen.

Vertikal blander

Den nyudviklede vertikale mixer til grovfoder bruges som magasin og doseringsenhed for strømaskinen.

Blanderen har indeni monteret en kraftig snegl med knive, som blander og deler materialet. Majsensilagen påfyldes og blandes løbende i mixeren, som herefter doserer ensilagen op i strømaskinen, som fordeler materialet i stalden.

Det er muligt at indrette ekstra fyldepositioner til strømaskinen således, at den kan hente både majsensilage fra blanderen samt fx halm fra en halmopriver, som bringes ud til søerne som rodemateriale. Strømaskinen programmeres således til at hente majsensilage et par gange om dagen samt halm andre gange, som køres ud og fordeles i forprogrammerede baner på de ønskede tidspunkter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Automatisk grovfodring

JHminiStrø kan bruges i den økologiske svineproduktion til både søer og slagtesvin til overholdelse af kravet om tildeling af grovfoder.

Automatisk fodring sparer landmanden betydelige arbejdstimer i stalden og mulighed for at anvende egne afgrøder til fodringen, hvilket betyder en besparelse på indkøb af foder. Landmanden vil kunne spare en del på inventaret i stalden, hvis han vælger den skinneophængte løsning, som også giver et bedre overblik over dyrene i stalden.

JHminiStrø kan varetage fodring med grovfoder ofte uden at ændre på stalden, eller at tage særlige hensyn i nye stalde. Dette er medvirkende til at landmanden vil kunne bygge en ny stald billigere end hidtil og sjældent behøver at ændre på eksisterende stalde.

Systemet kan også bruges til fodring med grovfoder hos økologiske høns.