Abonnementsartikel

Miljøminister Kirsten Brosbøls (S) planlagte forbud mod at sprøjte og gøde på § 3-naturarealer er ikke gennemtænkt, skriver formand for Herning-Ikast landboforening.

Det er ikke gennemtænkt at forbyde gødning og pesticider på alle § 3 arealer.

De § 3 regler i Naturbeskyttelsesloven, vi kender i dag, rammer meget skævt, fordi det eksempelvis er en særlig plantevækst og dyrkningshistorie, der bestemmer, hvorvidt et areal er § 3 eller ej. Det gør det næsten umuligt at lægge en strategisk plan for en landbrugsbedrift, fordi arealerne kan vokse ind og ud af beskyttelsen. Med den mere og mere skånsomme landbrugsproduktion vi har, vokser der mere og mere ind i § 3 beskyttelsen, og det kan spænde ben for en fremtidig husdyrproduktion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er uhensigtsmæssigt, da al fødevareproduktion begynder med, at man kan dyrke sine marker - ellers er der ikke foder til dyrene eller korn til brødet. Samtidig er det problematisk, at politikerne ser stor værdi i at skabe ny natur, selvom organisationer som DOF siger, at pleje af den eksisterende natur har klar første prioritet.

Ved Skjern enge er der eksempelvis 2200 ha. forholdsvis ny natur, der er ved at gro til - ingen plejer den, men samtidig vil man gerne skabe endnu mere ny natur i området. Det hænger ikke sammen.

Hvad skal vi så gøre: Vi vil gerne være med til at skabe en øget biodiversitet i Danmark. Vi elsker naturen og kan sagtens blive enige med andre, der har det på samme måde. Derfor foreslår vi, at der bliver nedsat lokale naturråd på samme måde, som man har skabt vandrådene. Det har vist sig, at når interesseorganisationerne med lokalt kendskab sætter sig sammen, så kommer alle nuancerne med i debatten, og der kan skabes en fælles platform. Det er grundlaget for vinderprojekter. Samarbejdet vil også kunne bruges til at give politikerne indspark til, hvordan Naturbeskyttelsesloven kan revideres, så reglerne bliver mindre firkantede og mere fokuserede på målet: at øge biodiversiteten i Danmark.

Så kære Miljøminister bestem dig for, hvor mange penge der skal bruges i de enkelte områder og nedsæt naturråd, der skal skabe mest mulig biodiversitet for pengene. Så er jeg sikker på, at udviklingen bliver vendt - og det vil vi se frem til at samarbejde om.