Abonnementsartikel

Stop for eksport af fødevarer til Rusland og faldende priser på verdensmarkedet koster dyrt for danske landmænd. Særligt svine- og mælkeproducenter bliver ramt.

Efter to år med stabil indtjening for landets landmand er billedet ved at vende. Det vurderer Videncentret for Landbrug og Landbrug & Fødevarer i en ny indkomstprognose.

Specielt for producenterne af svin falder indtjeningen i de kommende år, men også mælkeproducenterne må imødese dårligere driftsresultater.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Situationen er særligt alvorlig for svineproducenterne, som vi forventer ender på et negativt driftsresultat før aflønning af ejerens arbejdsindsats og egenkapital på 585.000 kroner i 2015. Først i løbet af 2016 forventer vi, at udsigterne forbedres, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i Videncentret for Landbrug.

Han understreger, at de dårlige gennemsnitstal dækker over en stor spredning, og at den bedste tredjedel af svineproducenterne er i stand til at opnå et driftsresultat på cirka 300.000 kr. før ejeraflønning på trods af de dramatiske prisfald.

For mælkeproducenterne gælder, at de må imødese en større indtægtsnedgang i 2015. Her er der udsigt til et svagt negativt driftsresultat før ejeraflønning.

Stor spredning

Det gennemsnitlige driftsresultat for en heltidsbedrift forventes at blive på cirka 200.000 kroner i 2014 og et nulresultat i 2015 før ejeraflønning. Det gælder dog også generelt, at der er stor spredning i indkomsten. Således er der udsigt til, at den bedste tredjedel at alle heltidsbrug opnår en indkomst på cirka 950.000 kroner i 2014 og 700.000 kroner i 2015 til aflønning af ejerens arbejdsindsats og egenkapital.

- For alle produktionsgrene gælder, at der er en større gruppe landmænd, der kontinuerligt er i stand til at tjene penge til konsolidering og investeringer. De vil også kunne stå imod denne nedtur, siger Klaus Kaiser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Årsagen til nedgangen i landmændenes indkomst skal primært findes i to faktorer. Ruslands stop for import af fødevarer fra EU koster meget dyrt for svinebranchen. Samtidig ser vi en stor produktion af fødevarer på verdensmarkedet og som følge deraf faldende priser. Det er faktorer, som ikke kun rammer Danmark, men en lang række lande, siger Klaus Kaiser.