Abonnementsartikel

Dansk eksport får sværere vilkår, end Det Økonomiske Råd forudser, vurderer Landbrug & Fødevarer.

Det Økonomiske Råd (DØR) nedjusterer forventningen til BNP-væksten i 2014 i efterårets vismandsrapport til 0,5 procent. I foråret var vurderingen 1,5 procent.

Bag nedjusteringen ligger en svag udvikling i den indenlandske efterspørgsel og eksporten i første halvår og en forøget usikkerhed om den internationale situation.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer er enig med Det Økonomiske Råd i, at Danmarks lønkonkurrenceevne står til at blive svækket de kommende år.

- Det er altid et problem, når lønkonkurrencen forringes. I disse år er det ekstra foruroligende, fordi vi i Europa risikerer en årrække med økonomisk stilstand. Vi er ikke så optimistiske som DØR i vores forventninger til efterspørgslen på de danske eksportmarkeder. Derfor er det vigtigt, at lønkonkurrenceevnen forbedres, siger Landbrug & Fødevarers formand, Martin Merrild.

Svækkelsen af den danske lønkonkurrenceevne skyldes, at produktiviteten herhjemme vokser meget langsomt, mens stigningen i de danske lønninger på sigt ventes at overstige de udenlandske.

- Den udvikling vil uvægerligt gå ud over den danske eksport, siger Martin Merrild.

Landbrug & Fødevarer forudser, at væksten vil blive lidt højere end DØR forventer og lande på omkring 1,2 procent for hele 2014.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Til gengæld forventer vi en lavere vækst end DØR de kommende år. En vækst på mere end to procent, som DØR forudser, virker noget optimistisk. Vi forudser, at lav konkurrenceevne og produktivitet vil lægge en dæmper, siger Martin Merrild.