Abonnementsartikel

En af Klimadans landbrugskunder er ved at få etableret et jordvarmeanlæg. Kunden har modtaget knap 100.000 kroner i støtte fra Energistyrelsens "VE til proces" pulje.

Det handler om både besparelser og en miljørigtig opvarmningsform, når svineproducent Jørgen Egsgaard i Vonge for tiden er i gang med at få etableret et jordvarmeanlæg leveret af Ikast-virksomheden Klimadan. Netop nu er en gravemaskine i gang med nedgravning af jordslanger på Jørgen Egsgaards ejendom.

Til projektet har Jørgen Egsgaard modtaget næsten 100.000 kroner fra Energistyrelsens "VE til proces" midler. Anlægget i Vonge betegner en investering 259.600 kroner inden tilskud og cirka 163.000 kroner efter tilskud. Det skal ses i lyset af, at ejendommen ellers bruger 16.821 liter olie til opvarmning - en udgift på næsten 107.000 kroner. Driftsudgifterne til opvarmning med varmepumpeanlægget bliver godt 30.000 kroner, så Jørgen Egsgaard vil opleve en besparelse på lidt over 76.000 kroner om året. Med den årlige besparelse giver det en tilbagebetalingstid på godt to år.

Hans nye anlæg består af en Thermia Robust Eco varmepumpe med en ydelse på cirka 45 kW. Energien hentes gennem 2.100 meter slanger, der nedgraves på marken vest for ejendommen.

Et jordvarmeanlæg består af et slangesystem, der er gravet ned i jorden i cirka én meters dybde. Jordslangerne er forbundet med en jordvarmepumpe, der er placeret inde i en bygning. Energien fra jorden optages i væsken i jordslangesystemet, som via jordvarmepumpen overføres direkte til bygningens centralvarmesystem eller varmtvandsbeholder.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Jordvarme er for dem, der gerne vil have en nem løsning, der ikke kræver nogen form for vedligehold. Hvis du skal bygge nyt hus eller ønsker at udskifte dit nuværende oliefyr eller elvarme med noget mere miljøvenligt, så er et jordvarmeanlæg et godt bud, siger markedsansvarlig Niels Kjær Nørgaard, Klimadan. Virksomheden har over 30 års erfaring med skræddersyede varmepumpeløsninger.

Løsninger til landmænd

Teknikken med at indvinde varme har været kendt i årtier, og princippet er det samme, som man kender fra køleskabet. Når man nedkøler indholdet i køleskabet, opstår der varme på bagsiden. Man overfører altså varmeenergi fra fødevarerne til rummet udenfor køleskabet. Med en varmepumpe overfører man overskudsvarme fra jorden, luften, staldbygningen eller et køleanlæg og udnytter den for eksempel til boligopvarmning eller varmt vand.

Et varmepumpeanlæg er med andre ord et stort køleanlæg, der nedkøler en ting og opvarmer noget andet. Den varmeenergi, man får ud af anlægget, er flere gange større, end den el-energi der driver anlægget.

En privat husstand kan ifølge Klimadan nedsætte sit energiforbrug med op til 70 procent med et jordvarmeanlæg. En anden mulighed for landmænd er at nedsætte ammoniakfordampningen ved at nedkøle staldens gylle og bruge varmen til opvarmning. Varmepumper udnytter den eksisterende energi bedre og erstatter forbruget af for eksempel olie og naturgas. Udover at spare penge er man med til at nedsætte CO2-udslippet i atmosfæren.

- Det er ikke mindst svineproducenter, vi skal henvende os til, da de bruger procesenergi til opvarmning af stalden, siger Niels Kjær Nørgaard.