Abonnementsartikel

Det ikke er et absolut krav om, at der i alle tilfælde skal være et læskur eller en bygning til udendørs græssende kvæg. Det beror på en konkret vurdering.

Jacob Jensen fra Venstre ønsker at gøre op med de modstridende regler på landbrugsområdet, og fødevareminister Dan Jørgensen (S) peger på, at regeringen i 2012 etablerede "Virksomhedsforum for enklere regler", der skulle sikre en fornyelse af lovgivningen på erhvervsområdet i tæt dialog med erhvervslivet.

- På hjemmesiden www.enklereregler.dk findes en opgørelse over igangværende initiativer for at lette de administrative byrder og fjerne overflødige regler på alle ministerområder, herunder Fødevareministeriets område. Her fremgår det, at 31 initiativer på Fødevareministeriets område enten er under behandling eller gennemføres, oplyser Dan Jørgensen.Han peger også på, at regeringen på nuværende tidspunkt har forpligtet sig til at gennemføre i alt 165 forslag fordelt på forskellige ministerområder fra Virksomhedsforum. Af disse er 60 forslag allerede implementeret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Både og?

Men hvordan hænger det så sammen med, at en landmand skal kunne leve op til både Fødevarestyrelsens krav om, at når man har køer på græs, skal der være et læskur sat op til køerne af hensyn til dyrevelfærden og samtidig krav i naturbeskyttelsesloven, der bevirker, at det er ulovligt at opstille læskure på arealet?

Dan Jørgensen slår dog fast, at der ikke er et absolut krav om, at der i alle tilfælde skal være et læskur eller en bygning, men at det beror på en konkret vurdering. Samtidig oplyser han, at der er igangsat et arbejde imellem Fødevareministeriet og Miljøministeriet, som har til formål at se på, hvordan lovgivningen på ministeriernes områder kan overholdes, når det samtidig er en prioritet, at dyr skal kunne græsse på arealer under naturbeskyttelse - eventuelt muligheder for dispensation til opførelse af læskure.