Abonnementsartikel

Danish Crown indfører snart en række tilskud til ny produktion af slagtesvin. Målet er i første omgang en halv million flere slagtesvin.

Danish Crown indfører fra 1. oktober en række tilskud til ny produktion af slagtesvin. Målet er i første omgang en halv million flere slagtesvin til koncernens danske slagterier.

Danish Crowns bestyrelse kunne i slutningen af sidste uge præsentere repræsentantskabet for de nye tilskuds- og garantiordninger, som skal fremme en ny produktion af slagtesvin til koncernens danske slagterier og dermed sikre danske arbejdspladser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Produktionen af slagtesvin i Danmark har igennem de seneste seks år været faldende. Det koster hvert år arbejdspladser på de danske slagterier, og den udvikling fortsætter.

- Danish Crown arbejder løbende med at reducere omkostningerne og gøre produktionen mere effektiv for at kunne sikre landmændene en afregning, der gør det rentabelt at producere slagtesvin i Danmark. Men selv om vi de seneste fem år har været konkurrencedygtige i forhold til eksempelvis den tyske notering, så er omkostningerne ved at producere slagtesvin i Danmark langt højere end i Tyskland, og blandt andet derfor falder den danske produktion, forklarer næstformand i Danish Crowns bestyrelse Asger Krogsgaard.

De nye tiltag betyder, at andelshavere i Danish Crown, som opfører en ny slagtesvinestald, får stillet en garanti på et dækningsbidrag per slagtesvin - beregnet på baggrund af VSP's gennemsnitlige beregning. Ordningen omfatter også tilskud til nybygning af stalde i større omfang end hidtil.

Sikkerhedsnet

- Med det her tiltag ønsker vi at sende det signal, at vi tror på en fremtidig slagtesvineproduktion i Danmark. Når vi spænder et sikkerhedsnet ud under vores andelshavere, som investerer i nye stalde og nye arbejdspladser, så giver vi også vores andelshavere en håndfast garanti på en minimumsindtjening, som de kan tage med til møde i deres finansieringsinstitutter. Det kan afgøre udfaldet, om det bliver et ja eller et nej til et nyt staldprojekt, siger Asger Krogsgaard.

Foreløbig har Danish Crown sat en grænse på tilskuddet til produktionen af en halv million slagtesvin. Bliver ordningen en succes, kan den udvides.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Den her dækningsbidragsgaranti gør det ikke som sådan mere profitabelt at være slagtesvineproducent i Danmark. Men det skaber forhåbentligt en åbning for de svineproducenter, der gerne vil udvide, men som mangler finansiel opbakning og sikkerhed. Skal der for alvor skabes vækst og arbejdspladser inden for kødproduktionen i Danmark, så skal politikerne levere nogle bedre rammevilkår, der nærmer sig vores nærmeste konkurrenters i f.eks. Tyskland, Sverige og Polen. Indtil det sker, gør vi i Danish Crown, hvad vi kan for at vende udviklingen, siger Asger Krogsgaard.

Fakta:

Der ydes en dækningsbidragsgaranti i 7 år på 87 kr./slagtesvin/år

Garantien kan maksimalt udgøre 25 kr./slagtesvin/år

Derudover ydes en bonus på 15 øre/kg. i 5 år til slagtesvin, der produceres i nyopførte stalde

Artiklen fortsætter efter annoncen

Garantien dækker op til 500.000 stk. slagtesvin

Leverancerne til Danish Crown i Danmark er fra 2003 til i dag er faldet med godt en halv million slagtesvin om året og lander i år på cirka 14 mio. svin, hvilket svarer til et fald på ca. 3 pct. om året

Danish Crown har på 10 år lukket 29 anlæg i Danmark

Danish Crown beskæftiger i dag 22.500 mennesker, hvoraf godt en tredjedel er ansat i Danmark.