Abonnementsartikel

For tredje år i træk viser der sig markante merudbytter ved bejdsning af vinterhvede, konstaterer Nordic Seed.

Årets bejdseforsøg, udført af Nordic Seed, viser på trods af de gode vækstbetingelser, at der har været markant merudbytte ved bejdsning i 1. års hvede.

- Vi har haft en utrolig god vækstsæson startende med et mildt efterår, hvor alle muligheder for at lave et godt såbed og dermed en optimal såning var til stede. Vinteren var mild, og foråret kom som bekendt tidligt. Der har alt i alt været gode forhold for vintersæden, og dermed skulle man tro, at en bejdsning ikke var nødvendig, men det er imidlertid ikke tilfældet, siger Jacob Hansen, produktchef i Nordic Seed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I efteråret kunne man allerede se forskel i vitaliteten i virksomhedens parceller med ubejdset og bejdset udsæd. Resultatet af bejdseforsøget udført i 2014 viser tilsvarende merudbytter, som de to foregående år.

Der har været anvendt sundt udsæd (4 procent Fusarium) af sorten Mariboss, med en spireprocent på 100. Den vejledende grænseværdi for bejdsebehov er 10 procent spirehæmmende svampe, hvilket vil sige, at det anvendte udsæd var under grænseværdien for bejdsebehov.

- Vi er meget tilfredse med de gode resultater fra bejdseforsøgene, der især er anvendelige for de danske landmænd, der værdsætter dyrkningssikkerhed og højt udbytte, siger Jacob Hansen.

Forsøgene understøtter teorien om Celest Formula M´s effekt overfor jordsmitte af Fusarium. Noget som er vanskeligt at forudse.

- Der er ingen tvivl om at al vinterhvede skal bejdses. Fordelene ved anvendelse af bejdset udsæd er sikkert merudbytte, bedre overvintring, højere plantebestand i foråret og højere forårsvitalitet, siger Jacob Hansen.