Abonnementsartikel

Trafikstyrelsen afviser påstanden om, at bæltekøretøjer fordeler vægten bedre på vejen end maskiner med store hjul.

Som tidligere nævnt i Maskinbladet har Jacob Jensen fra Venstre rettet henvendelse til transportminister Magnus Heunicke (S) for at få denne på banen i spørgsmålet om landbrugsmaskiners kørsel med bælter.

Jacob Jensen pegede på, at anvendelse af de nævnte bæltekøretøjer er forbundet med et reduceret tryk på underslaget, men det afvises af Trafikstyrelsen, som oplyser, at den reduktion på 2/3 af trykket på kørebanen, som kørsel med mejetærskere monteret med gummibælter skulle afstedkomme i forhold til mejetærskere monteret med almindelige hjul, "vil alene kunne opnås ved kørsel på blødt underlag, for eksempel mark, hvor hele bæltes areal træder på underlaget".

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ikke på asfalt

Trafikstyrelsen afviser direkte, at samme reduktion opnås på et asfalteret underlag:

- Ved kørsel på almindelig vej vil trykket på kørebanen således ikke blive reduceret ved anvendelse af gummibælter, idet disse ikke træder på hele bæltearealet, men kun på bælteribbernes -klodsernes - areal. Ribbernes areal udgør typisk omkring 30 procent af bæltets samlede areal, lyder budskabet fra Trafikstyrelsen.

Konklusionen er dog, at der på statsvejnettet "generelt kan dispenseres fra de ordinære vægt- og akseltryksregler inden for nogle bestemte grænser", og dermed basis for at imødekomme branchens ønsker om en permanent undtagelse for de tunge køretøjer.

Ikke nok

Forslaget er blev med i et forslag til ændring i "Dimensionsbekendtgørelsen", som har været i høring:

- Af høringssvarene fremgik det, at landbrugserhvervet ikke fandt, at lempelserne i forslaget opfyldte deres behov. Kommunerne derimod fandt forslaget for lempeligt og fordyrende for vedligeholdelsen af det kommunale vejnet, skriver Trafikstyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Magnus Heunicke mener, at "det må være op til kommunerne at gennemføre de fornødne vurderinger i forhold til de omkostninger, det måtte påføre kommunen at give en dispensation".

Derfor vil han ikke fastsætte regler på området.

- For ikke at pålægge kommunerne forøgede udgifter er der derfor ikke foretaget ændringer i reglerne om vægt- og akseltryk i Dimensionsbekendtgørelsen for bæltekøretøjer, oplyser ministeren, der HAR ret til at fastsætte bestemmelser om kommunernes adgang til at tillade kørsel på kommunale veje med traktorer, motorredskaber og påhængskøretøjer til disse, hvis akseltryk og totalvægt overstiger de nuværende grænser.