Abonnementsartikel

Venstre kræver, at den direkte landbrugsstøtte ikke reduceres mere end i tilsvarende lande. Dansk Folkeparti forlanger, at pengene skal tilbage til landbruget.

Regeringen har besluttet at overføre syv procent af EU's landbrugsstøtte til landdistriktsmidlerne. Det svarer til, at dansk landbrug inden for de kommende år skal forberede sig på et mindre tilskud i størrelsesordenen godt to milliarder kroner årligt. Pengene skal primært overføres til såkaldt "grønne projekter".

Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen er grundlæggende ikke uenig med regeringen i, at der skal kunne overføres landbrugsstøtte til landdistriktsmidlerne, men han er uenig i den størrelsesorden, regeringen planlægger, og ikke mindst understreger han, at der er tale om en beslutning, en kommende borgerlig regering ikke har mulighed for at lave om på:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er for meget og for hurtigt. Vi burde ligge på samme niveau, som de lande vi konkurrerer med, siger Erling Bonnesen til Maskinbladet.

Koster arbejdspladser

Han noterer, at Holland, Frankrig og Tyskland overfører midler i størrelsesordenen 2½-4½ procent:

- Så er det voldsomt, hvis den danske støtte reguleres med 7 procent. Det får den konsekvens, at konkurrenceevnen skades, og det vil blandt andet koste arbejdspladser på de danske slagterier. Der er reelt tale om en overimplementering, hvor regeringen gør det stik modsatte af, hvad den selv tidligere har givet udtryk for, nemlig at vi skal sikre erhvervsøkonomiske gevinster, når der træffes beslutninger. Danish Crown vil gerne have flere danske slagtesvin, men regeringens beslutning trækker den modsatte vej. Jeg frygter, at vi ikke har set den sidste slagterilukning, siger Erling Bonnesen.

Han understreger, at det ene og alene er regeringens ansvar, og at EU ikke har indflydelse på det udmeldte niveau:

- Når regeringen har meldt de 7 procent til EU, ligger det fast. En kommende regering må så på andre måder skabe muligheder for, at fødevaresektoren kan producere. Eksempelvis er det grotesk, at landmændene i dag ikke må give markerne den gødning, de har behov for. Vel at mærke uden at skade miljøet, slutter Erling Bonnesen, der også gerne ser randzonerne fjernet helt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tilbage til landbruget

Dansk Folkepartis fødevareordfører René Christensen håber, at regeringen vil inddrage DF i beslutningen og understreger, at det interessante er, hvad de 7 procent i øgede landdistriktsmidler skal bruges til:

- Hvis de 7 procent kan skabe merværdi for landbruget, er Dansk Folkeparti meget positivt indstillet. Meget af den direkte støtte har medvirket til at kapitalisere nogle jordpriser, og derfor kan man sætte spørgsmålstegn ved, hvor meget den direkte støtte har givet, når det er bankerne, der tjener pengene. Hvis beskæringen af landbrugsstøtten bliver et korstog for, at der kun skal dyrkes økologisk, bliver det svært af få DF med. Men som udgangspunkt er vi indstillet på dialog om fordelingen af de 7 procent. Det er landbrugets penge, og derfor skal de tilbage til landbruget, så dansk landbrug bliver mere konkurrencedygtigt og mere innovativt, siger René Christensen.