Abonnementsartikel

Den omdiskuterede erosionsregel er blevet ændret, så der må etableres vinterafgrøder med pløjefri dyrkning og foretages mekanisk ukrudtbekæmpelse.

Erosionsreglen er blevet ændret og vedtaget og træder i kraft fra høst 2014.

Den ændrede erosionsregel betyder, at landbrugsjord på særligt stejle bakker med høj risiko for erosion skal dyrkes pløjefrit, hvis arealerne skal tilsås med vinterafgrøder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Kravet gælder skråninger på mindst 5.000 m² med en hældning på 12 grader, der har en høj erosionsrisiko.

- Skråningerne må ikke pløjes i perioden fra høst til 15. februar det følgende år.

- Jordbearbejdning i form af f.eks. stubharvning og pløjefri dyrkning er ikke omfattet. Så det er muligt at foretage mekanisk ukrudtsbekæmpelse og dyrke vinterafgrøder på skråningerne.

Se her om din jord bliver ramt af reglen.