Abonnementsartikel

1. august træder ny randzonelov i kraft. Se omkring hvilke vandløb og søer, der skal være randzoner.

Når den nye randzonelov træder i kraft den 1. august 2014 gælder, at der udelukkende skal være randzoner ved vandløb og søer, der i forvejen er omfattet af anden lovgivning.

Ifølge NaturErhvervstyrelsen skal der være randzoner ved:

Artiklen fortsætter efter annoncen

vandløb og søer der er klassificeret som offentlige efter § 9 i lov om vandløb, eller

vandløb og søer der er beskyttet efter § 3 i lov om naturbeskyttelse, eller

vandløb og søer der er omfattet af kravet om 2-meter bræmmer i § 69, stk.1, i lov om vandløb, eller

vandløb og søer for hvilke, der er fastsat miljømål i de statslige vandplaner vedtaget i medfør af miljømålsloven (1. generations vandplaner), eller bekendtgørelser om miljømål udstedt i medfør af lov om vandplanlægning (2. generations vandområdeplaner).

Kort

Der bliver udarbejdet to forskellige kort, som kan vejlede om, hvor randzoneloven gælder. Begge kort er vejledende - det er altid lovens tekst, som gælder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Omkring den 1. juli vil et kort over hvilke vandløb og søer, der er omfattet af ovennævnte kriterier, være tilgængeligt her.