Abonnementsartikel

Der er en række fordele forbundet med separation af gylle.

Gylleseparation har vundet indpas i dansk landbrug og bruges på såvel kvæg som svinebedrifter om end med forskelligt sigte.

I svinebruget er den primære målsætning at opnå en lettere håndtering af gyllen. Det sker blandt andet ved, at separation fordeler husdyrgødningens næringsstoffer i en eller flere tørstof- og næringsstofrige fraktioner og en betydeligt større, næringsstoffattig væskefraktion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derved bliver der økonomi i at fjerne en stor andel næringsstoffer ved transport af den tørstofrige fraktion, og det enkelte brug kan derved være mindre afhængig af størrelsesordenen mellem husdyr og antal hektar.

Reduktion af tørstof i den tynde gylle vil mindske husdyrgødningens lugt og mindske konflikter i forbindelse med lagring og udbringning af husdyrgødningen.

Mindre transport

En separationsløsning er et godt alternativ til at køre rundt på vejene mellem dine hektar og sprede gylle. Jo flere svin des flere hektar og des mere transport og tid at spare.

Med separationsløsningen køres kun den tykke del ud, og tidsforbruget er væsentligt reduceret. Samtidig fjerner separationen en stor del af næringsstofferne fra gyllen - dermed bliver to dilemmaer løst.

Leverandør til Biogas

En alternativ løsning til egne hektarer er at levere til Biogas, hvor dette er en mulighed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det kunne være en løsning, der betyder, at en vognmand jævnligt henter en container med indhold og materialet bruges til fremstilling af biogas i et nærliggende Biogasanlæg.

Hvis gylleseparering sker på gården, og kun fiberfraktionen bringes til biogasfællesanlægget, reduceres transportomkostninger, og biogasudbyttet pr.ton tilført husdyrgødning øges betragtelig.

Driftsikker og effektiv

Hvad er kravene til en separationsløsning?

Fra en erfaren landmand vil det typisk lyde noget i retningen af:

Den skal være driftsikker og effektiv. Derudover skal den være så vedligeholdeses fri som overhovedet muligt. Det skal være let, at skaffe reservedele. For mig er det vigtigt, at service-mulighederne ligger indenfor et realistisk geografisk område.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Separationstyper

Der findes en hel række teknologier til separation af gylle. De spænder fra meget simple teknikker, hvor der sker en meget begrænset opkoncentrering til højteknologiske metoder, hvor der foregår en komplet opdeling af gyllen i vand og næringsstofkoncentrat.

Hvad skal du vælge? Vurder dit behov. Forhør dig hos din nabo, din rådgiver og undersøg markedet.

Find en troværdig forhandler.

Der findes flere muligheder, så find den løsning der passer bedst til dig og dit behov.

Separatoren skal indgå i dit øvrige system, så søg den rådgivning du har brug for i forhold til den rette installation.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En af løsningerne er en Højgaards Maskinfabrik Sep-com separation, som findes med eller uden Visscher Bedding modul også kaldet en skruepresse, som automatisk justerer modtrykket.

Herved opstår et tørstofindhold på helt op til 36 procent.