Abonnementsartikel

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) har indgået en aftale på kvægområdet, som blandt andet skal stoppe transporten af spædkalve ud af landet.

- Jeg er meget glad for at kunne levere en aftale, hvor vækst, miljø og dyrevelfærd går hånd i hånd. Tusindvis af danske kalve bliver fremover sparet for den lange dyretransport til udlandet. Samtidigt med, at vi hjælper en presset kvægsektor, skaber vi op mod 2.500 nye arbejdspladser på mejerier, slagterier og ude hos den enkelte landmand, siger fødevareminister Dan Jørgensen (S).

Konkret betyder aftalen på kvægområdet indgået af regeringen og alle folketingets partier, at handyrspræmier næsten fordboles, hvilket ville støtte opfedning af tyre, stude og kvier i Danmark. Der afsættes årligt 180 millioner kroner, som skal mindske transporten af kalve ud af landet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derudover får kvægbranchen 93 millioner kroner i år til brug til staldinvesteringer i miljø- og dyrevelfærd.

- Kvægbranchen har i mange år haft trange kår, og derfor er det vigtigt for mig, at vi styrker branchens vilkår samtidig med, at vi forbedrer dyrevelfærden og bliver bedre til at producere grønt. Derudover stiller vi fra 1. juli krav om, at der i sengebåsestalde, skal være mindst én sengebås pr. ko. Det er ikke alene godt for malkekøerne, men også for bundlinjen. Bedre trivsel giver mere mælk.

Flere arbejdspladser

Fødevareministeriet vurderer, at aftalen samlet se vil give en ekstra omsætning på ca. 3,5 milliarder kroner hos erhvervet, som skaber op mod 2.500 nye arbejdspladser.

Kvægbranchen vurderer, at de kan producere en femtedel mere mælk i 2020.

Kvægbranchen vil samtidig med aftalen gøre det mere attraktivt for landmanden at holde sine kalve i Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Danish Crown har blandt andet etableret et nyt kreaturslagteri i Holsted, som er den største enkeltstående investering i kreatursektoren nogensinde.