Abonnementsartikel

Mistanken om svinepest på Danish Crowns slagteri i Horsens er trukket tilbage.

Eksperter fra Fødevarestyrelsen har besøgt det lukkede slagteri og den besætning, hvor grisen stammede fra. Undersøgelser viste, at grisen på slagteriet formodentlig døde at kredsløbssvigt. Der var heller ingen tegn på svinepest i den besætning, hvor grisen kom fra. Alle restriktioner for besætning og slagteri er derfor ophævet.

Det oplyses i den sammenhæng, at den midlertidige lukning er normal procedure ved mistanke om klassisk svinepest, samt at svinepest er ikke farligt for mennesker.