Abonnementsartikel

Salget af buræg er nedadgående i forhold til salget af økologiske æg. Den danske ægproduktion bærer præg af en høj grad af kvalitet.

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) har været i samråd i Folketingets Fødevareudvalg, hvor han blandt andet skulle redegøre for dyrevelfærden i de forskellige produktionsformer for æg.

Ministeren slog fast, at der i Danmark sælges æg fra fire forskellige typer produktionssystemer, nemlig buræg, skrabeæg, æg fra høner på friland og økologiske æg:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Salget af buræg er nedadgående i forhold til salget af økologiske æg. Et par butikskæder har valgt ikke at sælge buræg, men det er butikkens eget valg, hvad man vil sælge. Der er fastsat EU-regler for mærkning af æg, der betyder, at forbrugeren altid kan se på ægget og æggebakken, hvilket produktionssystem æggene stammer fra og kan træffe sit valg på det grundlag, oplyste ministeren blandt andet.

- Jeg er personlig glad for, at mange vælger økologisk, men jeg anerkender også, at der er nogen, der prioriterer anderledes. Men jeg finder det positivt, at nogle supermarkeder vælger at undlade at sælge produkter, som de finder uetiske på den ene eller den anden måde, eller som de finder dyrevelfærds-problematiske. Det gælder både, når vi taler buræg og andre produkter, sagde ministeren.

Skøre knogler

EU ændrede af dyrevelfærdsmæssige årsager reglerne om beskyttelse af æglæggende høner i 1999. Hønerne i de gamle, traditionelle bure havde ikke en rede, siddepinde eller mulighed for at skrabe eller støvbade. Derfor fik de ikke opfyldt deres naturlige adfærdsbehov. Det fremgik også af en rapport, at hønerne i de gamle bure havde meget skøre knogler.

Disse gamle bure skule efter en overgangsperiode udfases helt fra 1. januar 2012, og det krav har Danmark efterkommet.

I stedet må der produceres æg i stimulusberigede bure, der opfylder direktivets krav om mere plads, og om et skrabeområde, en rede og siddepinde. Ifølge Fødevarestyrelsen er der cirka 40 bedrifter med berigede bure i Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fordeling

I direktivet er der ingen begrænsning af, hvor mange høner, der må være i hvert bur, men Danmark har fastsat krav til, at der ikke må være mere end 10 høner i et bur, fordi store gruppestørrelser erfaringsmæssigt giver større risiko for fjerpilning og kannibalisme.

For skrabeæg og frilandsæg er der blandt andet fastsat minimumskrav til belægningsgraden, og til hvor mange centimeter siddepind, der skal være pr. høne. Til forskel fra skrabehønerne skal frilandshønerne have adgang til det fri, og der er krav til udgangsåbningernes størrelse.

Siden 2012 har salget af konsumæg fordelt sig på de forskellige produktionssystemer med 49 procent af salget fra berigede bure, 16 procent fra økologiske, 15 procent er stalddørssalg, 14 procent fra skrabeæg og 6 procent er frilandsæg.

- Samlet set mener jeg, at den danske ægproduktion bærer præg af en høj grad af kvalitet, konstaterede fødevareministeren i samrådet.