Abonnementsartikel

I dag går Biogas Dagene i Skive i gang. Her kan man få den sidste nye viden på området.

Forgasning af fast biomasse bliver en vigtig teknologi, der kan forsyne fremtidens transportmidler med grøn energi. Skive Fjernvarme er pioner på området, og ved Biogas Dage den 11.-13. juni i Skive kan man få den sidste nye viden på området.

Uanset om Danmark satser på vindmøller, brint eller andre energiteknologier, så bliver der brug for al den biomasse vi kan producere i Danmark. Vi får nemlig brug for at udnytte biomassen til at lave brændstoffer til især tunge køretøjer, som ikke forventes at komme til at køre på el, lyder det i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Træ, halm og andre faste biomasser kan omdannes til gas med forgasningsteknologier, som kommer til at spille en væsentlig rolle i det fremtidige energisystem. Skive Fjernvarme er blandt verdens pionerer inden for forgasning, og derfor har Energibyen Skive valgt at sætte fokus på den nyeste viden om forgasning ved Biogas Dage i Skive den 11.-13. juni.

Siden 2008 har Skive Fjernvarme drevet et forgasningsanlæg, der omdanner træpiller til gas. Gassen udnyttes til el- og varmeproduktion i tre motoranlæg. I 2013 gik man så i gang med næste skridt, nemlig at udvikle teknologier til at rense gassen så meget, at den på sigt kan anvendes til f.eks. flydende brændstoffer.

Kompliceret proces

- En af de store udfordringer ved forgasning af fast biomasse som træ er, at der dannes tjære, som er ødelæggende for en gasmotor. Siden 2008 har vi arbejdet på at få renset gassen, så den kan bruges i motorer til kraftvarmeproduktion. Der har været store udfordringer undervejs, og det er en unik og kompliceret proces. Nu ser vi så frem til undersøgelsen af, om vores grønne gas på sigt også kan anvendes til andre formål i et tæt samarbejde med Haldor Topsøe og Teknologisk Institut, siger direktør Tage Meltofte fra Skive Fjernvarme.

Ved Biogas Dage i Skive får deltagerne en status på, hvordan det går med det seneste udviklingsprojekt, der er støttet med 11,5 millioner kroner fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Der bliver også mulighed for at besigtige forgasningsanlægget i forbindelse med Biogas Dage.

Samtidig får deltagerne nyt om forskning i energigas fra halm på DTU Kemiteknik, ligesom medarbejdere fra Haldor Topsøe vil orientere om virksomhedens arbejde med at omdanne biomasse til benzin.