Abonnementsartikel

Syngenta har modtaget Miljøstyrelsens godkendelse af det nye middel Revus Top til bekæmpelse af kartoffelskimmel og kartoffelbladplet (Alternaria).

Miljøstyrelsen har nu godkendt det nye svampemiddel Revus Top fra Syngenta til bekæmpelse af kartoffelskimmel og kartoffelbladplet.

Revus Top indeholder to aktivstoffer, som bekæmper to af de mest tabsvoldende svampesygdomme i kartofler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge Syngenta er Revus Top to produkter i ét.

Udover at forebygge mod kartoffelskimmel forebygger produktet mod kartoffelbladplet (Alternaria).

Revus Top indeholder mandipropamid der kendes fra Revus og difenoconazol.

Revus Top er et flydende produkt, som både optages i planten, transporteres translaminært igennem bladet og bindes i vokslaget.

- Med de seneste afgiftsændringer skal bekæmpelsesstrategierne mod svampesygdomme i kartoffelproduktionen revurderes, ellers øges risikoen for kartoffelbladplet i de danske kartoffelmarker, fortæller Torben Sørensen, Teknisk ansvarlig for kartofler i Norden i Syngenta.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi forventer, at kartoffelbladplet bliver en større trussel, da afgiftsændringerne gør, at en række bekæmpelsesmidler ikke længere vil blive anvendt, sådan som man har gjort det i de tidligere strategier. Produktet Revus Top er et effektivt kombinationsprodukt, som beskytter mod både kartoffelbladplet (Alternaria) og kartoffelskimmel. Kartoffelbladplet kan overvintre i planterester såvel over som under jorden samt på ukrudt. kartoffelbladplet udvikler sig hurtigst ved skift mellem varmt, tørt og fugtigt vejr. Infektion af knoldene forekommer, og sygdommen kan spredes med læggematerialet.

Syngenta tilbyder plantebeskyttelsesmidler til landbrug, gartneri, frugtavl og skovbrug og markedsfører desuden plantebeskyttelsesmidler og såsæd.