Landbrug & Fødevarer mener, at reduktionsmålet på 24 procent for ammoniaktab betyder mistede eksportindtægter på 7,5 milliarder kroner årligt.

Niels Peter Nørring, der er direktør for Miljø & Energi i Landbrug & Fødevarer, advarer Folketinget om, at reduktionsmålet for ammoniak "i alvorlig grad vil hæmme konkurrenceevnen og vækstmulighederne for den danske husdyrproduktion", ligesom det er i direkte modstrid med de mange vækstinitiativer i "Vækstplan for Fødevarer".

Den danske regering har lovet et reduktionsmål for udledningen af ammoniak fra Danmark, der i 2020 er 24 procent under udledningen i 2005. Til sammenligning er det samlede reduktionsmål for EU-27 på 6 procent og for Tyskland kun 5 procent.

- Vi skal derfor på det kraftigste opfordre til, at Danmark ikke tilslutter sig en rådsbeslutning om EU's ratifikation af Gøteborgprotokollen, og at Danmark sikrer et reduktionsmål, som stiller den danske husdyrproduktion lige med husdyrproduktionen i lande, vi sammenligner os med, lyder budskabet til politikerne.

Soleklart

En ratifikation af Gøteborgprotokollen med det nuværende indhold får ifølge Peter Nørring så alvorlige konsekvenser for Danmark, at det bør sikres, at Folketinget involveres i en sådan beslutning:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det bør i denne sag stå soleklart, hvilket mandat ministeren tager til Rådsmøde med. Landbrug & Fødevarer har lavet en miljøøkonomisk analyse, der viser, at hvis reduktionsmålet på 24 procent for ammoniaktabet i 2020 gennemføres, vil Danmark gå glip af 7,5 millilarder kroner i eksport årligt og 11.000 arbejdspladser, hedder det videre.

Han noterer, at Danmark allerede har reduceret ammoniaktabet markant siden 1990, samtidig med at landbrugsproduktionen er øget:

I spidsen

- Danmark ligger således i spidsen med hensyn til ammoniak-indsats i EU og har i praksis vist, at miljøbelastningen kan afkobles fra en stigende produktion. Fastholdes reduktionsmålet for Danmark, så Danmark skal reducere udledningen langt mere end de øvrige EU-lande, vil der ske en udflytning af produktionen til lande med lavere miljøstandarder, forklarer Landbrug & Fødevarer.

Organisationen efterlyser en løsning med "ensartet byrdefordeling EU-landene imellem", hvor de lande, der allerede har gjort en stor indsats, ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt.