Abonnementsartikel

Fødevareministeren har lanceret en fempunktsplan, der skal inddæmme svine-MRSA i staldene efter den seneste tids fokus på den resistente stafylokokker.

Den seneste tids fokus på svine-MRSA har fået fødevareminister Dan Jørgensen til at stille krav til alle, der arbejder med svin samt udarbejde en smittebeskyttelsesplan, hvor dyrlæge og landmænd sammen skal finde initiativer, der begrænser smitten.

- Vi skal have bremset smitten af MRSA fra svinebesætninger til det omgivende samfund ved stalddøren. Derfor indfører jeg krav om oprettelse af smittebeskyttelsesplan samt obligatorisk tøjskift og håndvask, når man forlader stalden. Endeligt opretter vi en MRSA-rådgivningstjeneste, så landmænd og andre kan få mere viden om, hvordan man undgår smitte, siger fødevareminister Dan Jørgensen i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fødevareministeriet har i samarbejde med Sundhedsministeriet etableret en ny MRSA-rådgivningstjeneste, hvor sundhedspersoner bl.a. skal hjælpe folk, der arbejde med svin, med at stoppe spredningen af bakterien.

- Jeg vil intensivere kampen mod MRSA via stop for rutinemæssig flokmedicinering og nedbringe overforbruget af antibiotika i svinestierne. Vi ser nu på, hvordan vi kan få nedbragt forbruget af de især kritisk vigtige antibiotika. Vel og mærke uden at vi går på kompromis med dyrevelfærden, siger Dan Jørgensen.

Flokmedicinering

I pressemeddelelsen står der, at der pr. 1. juni blev stoppet for rutinemæssig flokmedicinering, og der er blevet sat gang i en undersøgelse af, om afgiftsstrukturen på antibiotika virker efter hensigten. Med andre ord: Hvis afgiften på antibiotika hæves, vil der så bliver brugt mindre af den.

De fem punkter er:

1. Krav om tøjskift og håndvask når man forlader stalden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der bliver indført krav om smittebeskyttelse, når mennesker forlader svinebesætninger. Kravene vil minimere risikoen for, at der føres smitstoffer, herunder også resistente bakterier, med ud fra stalden og videre ud i samfundet.

2. Krav om smittebeskyttelsesplan

Udover krav om vask af hænder og tøjskift ved udgangen fra stalden indebærer smittebeskyttelseskravet, at landmanden og dyrlægen sammen skal drøfte hvilke yderligere tiltag, der kan reducere spredningen af bakterier og sygdomme fra stalden. Tiltagene skal fremgå af en smittebeskyttelsesplan, der udarbejdes for den pågældende besætning.

3. Rutinemæssig flokmedicinering stoppes

Syge dyr skal selvfølgelig behandles, men at behandle en hel besætning med medicin er langtfra altid nødvendigt. Derfor er der netop indført krav om flere dyrlægebesøg i form af sygebesøg samt krav om laboratorieundersøgelser, så kun de dyr, der er syge, får antibiotika.

Artiklen fortsætter efter annoncen

4. Ny MRSA rådgivningstjeneste

Fra 1. juli oprettes en rådgivningstjenesten målrettet personer, der arbejder med svin og sundhedspersoner. Rådgivningstjenesten vil være en væsentlig aktør i forhold til at begrænse smitten af svine-MRSA i samfundet

5. Undersøgelse af afgiftsstruktur på antibiotika

Der igangsættes en evaluering af afgiftsstrukturen på antibiotika, der har til formål at finde nye løsninger, der kan styrke incitamentet til at vælge alternativer til antibiotikabehandling, som f.eks. forebyggende vaccinationer.