Vejdirektoratet har i samråd med Vesthimmerland og Jammerbugt Kommuner besluttet at udskyde det planlagte broarbejde på Aggersundbroen til 2015.

Vedligeholdelsesarbejdet på Aggersundbroen var oprindeligt planlagt til at blive gennemført fra maj til august i år, men nu er arbejdet definitivt blevet udskudt til 2015.

Det sker, fordi både Jammerbugt og Vesthimmerlands kommune samt repræsentanter for landbruget i regionen ikke har følt sig tilstrækkeligt informeret om det forestående arbejde, ligesom de har udtrykt bekymring for de konsekvenser, arbejdet vil få for trafikken i perioden.

- God og sikker trafikafvikling prioriteres højt. Samtidig ligger det os på sinde, at omgivelserne får en grundig information om vores arbejder. Vi har desværre i dette tilfælde ikke været grundige nok i orienteringen op til arbejdet på Aggersundbroen, hvilket vi beklager. Vi har lyttet til bekymringerne fra omgivelserne og udskyder derfor arbejdet til næste år, siger Jens Holmboe, der er anlægs- og driftsdirektør i Vejdirektoratet.

- Vi arbejder i stedet videre med en løsning, som sikrer en balance mellem den nødvendige vedligeholdelse af broen og hensynet til trafikken over Aggersund. Det gælder også hensynet til de særlige forhold, der er omkring brede landbrugskøretøjer, siger han.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Arbejdes deles op

Løsningen er blandt andet at dele det i alt 13-16 uger lange arbejde op i to dele, hvor de første 7-9 ugers arbejde ligger i forsommeren, og de sidste ugers arbejde ligger efter sommerferien. Dermed generes landbruget og turismen i regionen mindst muligt.

Under arbejdet vil der fortsat kun være én vejbane over broen styret af et midlertidigt lyssignal. Desuden vil der fortsat være en generel begrænsning på bredden af køretøjer på 2,6 meter i arbejdsperioden, så den normale trafik, inklusive lastbiler, kan krydse broen uden problemer. Men det vil også være muligt for de særligt brede køretøjer på op til 3,20 meter at krydse broen efter nærmere aftale.

Køretøjer over 3,20 meter får desuden mulighed for at krydse broen i enkelte perioder, som vil blive meldt ud undervejs.