Abonnementsartikel

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) blev torsdag formiddag udsat for noget af et Venstrebombardement, da hun var kaldt i samråd i Folketingets Miljøudvalg.

Foruden ministeren og formanden for Miljøudvalget, Lone Loklint (RV) mødte kun fem venstremedlemmer - Erling Bonnesen, Henrik Høegh, Anni Matthiesen, Espen Lunde Larsen og Hans Christian Schmidt, og de benyttede godt og vel en time til at rette skytset mod, hvad de mener er overimplementering af EU's miljøregler.

Ministeren afviste beskyldningerne og henviste til, at der er tale om et rammedirektiv, hvor det er op til de enkelte lande selv at udpege, hvordan de vil opfylde de stillede krav. Og i Danmark er vandplanerne et vigtigt element, herunder også de små vandløb.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hun pegede desuden på, at med etableringen af de såkaldte "vandråd", er der åbnet mulighed for, at de enkelte landmænd kan få kravene til netop deres ejendom ændret, hvis der er en gyldig grund: Desuden påpegede hun, at der oprindeligt var 28.000 kilometer vandløb omfattet af vandplanerne, og at dette nu er reduceret til 19.000 kilometer.

Hænger sammen

Erling Bonnesen konstaterede efter samrådet over for Maskinbladet, at miljøministeren "igen tager kvælertag på dansk landbrug":

- Det er mærkeligt, at når vi har en EU-vejledning, der siger, at vi skal koncentrere os om de større vandløb, så insisterer miljøministeren på også at have de små vandløb, som egentlig er afvandingskanaler gravet af vore forfædre, med. Hun er i sin gode ret til at overimplementere, men det kommer til at koste arbejdspladser. Jeg frygter, at vi ikke har set den sidste slagterilukning. Tingene hænger sammen, Kan man ikke få lov til at afvande markerne, kan man ikke dyrke afgrøder med godt udbytte ? så er der ikke foder til grisene, der mangler råvarer, og så lukker der et slagteri igen. Men det må miljøministeren stå på mål for sammen med regeringen, sagde Erling Bonnesen blandt andet.

Konkrete eksempler

Viceformand i Landbrug og Fødevarer, Lars Hvidtfeldt, var også til stede ved det åbne samråd, og han var ikke imponeret over ministerens svar:

- Landbrug og Fødevarer har på en lang række området - ikke kun i forhold til vandrammedirektivet ? påpeget, at Danmark overimplementerer EU-direktiver. Vi kan med en lang række konkrete eksempler påvise overimplementering. Vi savner også en drøftelse af, hvordan man overimplementerer. En lang række af de eksempler, vi har på overimplementering, blev ikke debatteret i Folketinget, men er foregåët rent administrativt. Vi ønsker, at hver gang, der kommer et nyt EU-direktiv, skal Finansministeriet ind over og bede de enkelte resortministerier om en plan for, hvad det koster at gå videre end direktivets minimumskrav, siger Lars Hvidtfeldt til Maskinbladet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Uden kompas

Også Bæredygtigt Landbrug var til stede med blandt andre direktør Vagn Lundsteen, der var "skuffet over, at ministeren ikke var bedre forberedt":

- Når ministeren udtaler, at der laves målinger hver eneste dag, og at der er styr på tingene, undrer det, at hun ikke ved, hvad målingerne viser. Hun svarer ikke. Problemet er, at ministeren reelt ikke ved, hvor hun er. Hun navigerer uden kompas eller ?kører i en bil uden speedometer?. Hun ved ikke, om hun overimplementerer eller er, hvor hun skal være. Vi er helt sikre på, at hun overimplementerer. Overholdes miljøkravene fuldt ud, er der ingen grund til at have de skrappe regler. Det siger EU selv ? reglerne skal ikke være strammere end nødvendigt, og derfor får ministeren problemer, også med EU. Vi mærker konsekvenserne hver eneste dag. Det er bedre med regler, der er virksomme og opfylder målene. Det er ingen målsætning at lave skrappe regler, siger Vagn Lundsteen til Maskinbladet.