Abonnementsartikel

Landmanden kan spille en central rolle i kampen mod oversvømmelser som følge af voldsomme regnskyl. Konferencen Landmanden som Vandforvalter sætter spot på mulighederne.

Vi oplever stadigt oftere skybrud, der er så kraftige, at store arealer bliver oversvømmet. Kraftig nedbør er ikke et nyt fænomen i Danmark, men klimaforandringer har bevirket, at de helt voldsomme nedbørsmængder forekommer hyppigere, end tidligere.

"Landmanden som Vandforvalter" er et netværk mellem en række organisationer, herunder Videncentret for Landbrug, der lægger op til at ændre måden, vi håndterer den del af klimaudfordringerne på.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Netværket fokuserer på at skabe konkrete strategier, som matcher de lokale forhold. Det gøres bedst i et samspil mellem kommuner, landbruget og eksperter, hvor man bringer de forskellige aktørers viden i spil med henblik på at finde løsninger, der giver en win-win situation for alle involverede.

Det betyder blandt andet, at landmanden skal tænke oversvømmelsesplanlægning som nyt forretningsområde, og på den måde vil byerne kunne mindske risikoen for oversvømmelser og deraf genererede udgifter til erstatninger og genopretning.

For at finde løsninger, der giver mening for alle aktører holdes 17. juni en konference på Aarhus Universitet i Foulum.

Konferencen henvender sig primært til aktører vedrørende det åbne land, herunder kommuner, regioner og staten, landbrugets interesseorganisationer, landbrugsrådgivningen og faglige eksperter på området.