Abonnementsartikel

Valget til bestyrelsen forløb uden dramatik.

DLG's repræsentantskab har afholdt valg til DLG's bestyrelse, og bedømt ud fra valgets forløb må der herske fuld tilfredshed med bestyrelsens arbejde. Hele det eksisterende formandsskab med ni medlemmer blev således genvalgt.

Derudover blev der valgt tre nye medlemmer, så bestyrelsen nu består af 12 medlemmer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udvidelsen betyder blandt andet, at antallet af medarbejderrepræsentanter øges fra to til tre.

Der var genvalg til Niels Dengsø Jensen, Løgstrup, Torben Thomsen, Ebberup, Lars Jakobsen, Stubbekøbing, Mogens Jensen, Randers, Carl Christian Lei, Sønderborg, Henrik Larsen, Vrå, John Bay Simonsen, Sorø, Viggo Conradsen, Agerbæk og medarbejderrepræsentant Mads Peter Madsen.

Desuden blev Jørgen Munk, Gjerlev, valgt som ny ejervalgt repræsentant. Herudover blev Catarina Hagelberg og John Smidt Christiansen valgt som nye medarbejderrepræsentanter.

Formandskabet har konstitueret sig - som sidst - med Niels Dengsø Jensen som formand samt Lars Jakobsen og Torben Thomsen som næstformænd.

DLG's repræsentantskab har 118 ejervalgte medlemmer og 18 medarbejderrepræsentanter.