Lemken har præsenteret en softwareopdatering til producentens CCI terminal, som giver en avanceret, men meget brugbar foragerkontrol.

Maskinbladet, Tyskland

Lemken tilbyder nu en meget avanceret foragerkontrol til producentens såmaskiner, som styres med Lemkens ISO-BUS terminal: CCI terminalen.

Foragerkontrollen vil uden tvivl gøre det daglige såarbejde meget lettere, når der køres med autostyring. Der er to nye funktioner i foragerkontrollen, og Lemken kalder funktionerne for Headland Command og Timeland Control.

Headland Command gør det muligt for luftsåmaskinen at starte og stoppe præcis på samme punkt hen over marken. På den måde kan chaufføren bestemme, at der skal være et forager på eksempelvis 20 meter, og såmaskinen vil selv starte og stoppe udsåningen, så der præcis vil være et 20 meter forager.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

På den måde undgår man overlap, når forageret bliver tilsået, for at sikre at der ikke kommer områder, hvor der ikke er sået.

En udfordring på en luftsåmaskine kan også være tiden, fra såmaskinen sænkes i jorden, til såsæden kommer i jorden. Systemet styrer hundrede procent, hvornår såmaskinens blæser startes og stoppes, så sålinjen bliver ens uanset hastighed. Chaufføren bliver blot informeret om at holde farten konstant, når forageret rammes.

Samtlige marker kan desuden gemmes i terminalen, således markerne kan hentes frem år efter år.

Timeland Control er derimod et sprøjtespors-system, som kan bruges sammen med autostyring. Ofte får man ikke fuld udnyttelse af autostyringen ved såarbejdet, da man ved såning af sprøjtespor bliver nødt til at så hele marken fra én side for at undgå kaos i sprøjtespors-tælling.

Spring mellem sprøjtespor

Med Timeland Control gør Lemken det muligt at springe frit mellem de enkelte såtræk og sprøjtespor på marken.

Systemet holder hundrede procent styr på, hvornår der skal laves sprøjtespor hen over hele marken.

Chaufføren skal blot lave et omrids af marken, inden såarbejdet begyndes, og derefter indtaste sprøjtesporsbredde og hvilken side af marken, såarbejdet påbegyndes fra. Hvis der køres med delbredde-luk af såmaskinen, finder systemet også selv ud af det.

Chaufføren kan derfor springe hvert andet eller tredje træk over uden at bekymre sig om sprøjtesporstællingen, da systemet sørger for at lave samtlige sprøjtespor.

Begge systemer kræver Lemkens ISO-BUS terminal CCI eller en anden form for ISO-BUS skærm, som flere traktormodeller også kan levere. Den nye foragerkontrol kan køre med alle former for autostyring, der kører på RTK-niveau, hvis blot systemet taler ISO-BUS sprog.

Lemken oplyser desuden, at allerede eksisterende CCI-terminaler kan opdateres til de nye foragerkontroller.

Opdatering til

terminal

Lemken opdaterer desuden standardterminalen til brug af producentens sprøjter og såmaskiner. Den nye terminal har design som CCI-terminalen. Den nye terminal har blot ingen ISO-BUS funktion.

Alle ledninger føres nu i bunden af terminalen frem for siden, og hele terminalen kan styres med én hånd. Funktionerne på terminalen i begge sider kan flyttes rundt med ét enkelt klik med højre hånd bag på terminalen.

Desuden kan der nu tilsluttes et kamera til terminalen, og terminalen kan desuden benytte traktorens radar til blandt andet arealmåling.